Werknemer dient zelf ontbindingsverzoek in bij kantonrechter

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Soms kan het als werknemer lonen om een zelf een ontbindingsverzoek in te dienen bij de kantonrechter als de werkgever reeds een ontslagaanvraag heeft ingediend bij het UWV WERKbedrijf. Dat is in ieder geval in de volgende zaak.

Werknemer is in dienst als senior manager en omdat de functie van de werknemer door een reorganisatie zou komen te vervallen, heeft de werkgever een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV WERKbedrijf.

Voordat de beslissing van het UWV binnen is, besluit de werknemer om de kantonrechter te verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden en aan hem een vergoeding toe te wijzen. Het UWV kent namelijk geen vergoedingen toe.

Hij stelt dat hij, op grond van het afspiegelingsbeginsel, niet in aanmerking zou komen voor ontslag. Bij het afspiegelingsbeginsel wordt gekeken naar uitwisselbare functies en naar de verschillende leeftijdscategorieën binnen deze functie. Als er ontslagen vallen moeten mensen met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag worden voorgedragen. Verder moet er bij de verdeling van de ontslagen voor worden gezorgd dat de leeftijdsopbouw binnen de categorie uitwisselbare functies zoveel mogelijk gelijk blijft.

Verder stelt de werknemer dat hij niet de functie van teamleider heeft zoals de werkgever had aangegeven. Hij komt daarom niet voor ontslag in aanmerking.

De kantonrechter stelt dat het inderdaad niet aannemelijk is dat de werknemer de functie van teamleider had en of hij daarom voor ontslag in aanmerking komt. De kantonrechter is echter wel van mening dat de arbeidsrelatie wel ernstig is verstoord, wat een ontbinding rechtvaardigt.

Werkgever heeft de verstoorde arbeidsrelatie veroorzaakt door de ontslagaanvraag niet van te voren met de werknemer te bespreken en de functie van teamleider niet vast te leggen. De kantonrechter stelt de ontslagvergoeding voor de werknemer vast op basis van een C=1.

In deze situatie levert deze uitspraak van de kantonrechter voordeel op voor de werknemer in kwestie, omdat hij een vergoeding krijgt. Had hij de ontslagprocedure bij het UWV afgewacht en het UWV toestemming zou hebben gegeven om op te zeggen, dan had deze werknemer geen vergoeding gekregen. Althans niet door toewijzing van het UWV, omdat het UWV geen vergoedingen oplegt.

Het luistert erg nauw of en wanneer het verstandig is om een ontbindingsverzoek in te dienen bij een kantonrechter, wanneer uw werkgever heeft aangezegd om een ontslagprocedure bij het UWV te starten of al is gestart. Wanneer u in een dergelijke situatie zit, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op zodat wij u hierover goed kunnen adviseren.