Ontevreden over rechtsbijstandverzekeraar?

Tros Radar toonde in 2010 aan dat men in meer dan 80.000 gevallen ontevreden is over de rechtsbijstandverzekeraar. De polisvoorwaarden zijn vaak onduidelijk of knellend en een goede klachtenregeling ontbreekt. Veel rechtsbijstandverzekeraars zijn in handen van de verzekeraars waardoor er vaak onderlinge afspraken worden gemaakt, waartegen de overheid zou moeten optreden.

Afspraken tussen rechtsbijstandverzekeraar en verzekeraar die schade moet vergoeden

Rechtsbijstandverzekeraars krijgen vaak vaste vergoedingen voor hun werkzaamheden die van te voren vast staan. Een behandelaar heeft er dan geen belang bij dat de zaak wat langer duurt aangezien dat voor hem alleen maar meer kosten oplevert. De rechtsbijstandverzekeraar heeft afgesproken dat zij een vast bedrag krijgt per letselschadedossier, ongeacht de werkelijke kosten en ongeacht de omvang van de schade. Hierdoor kan de rechtsbijstandverzekeraar vaak niet alle kosten verhalen.

In ongecompliceerde zaken die snel kunnen worden geregeld, is dat een lucratieve deal voor de rechtsbijstandverzekeraars, maar in zaken die ingewikkelder zijn en langer lopen, schiet de rechtsbijstandverzekeraar er behoorlijk bij in. Hierdoor bestaat de kans dat uw zaak niet de aandacht krijgt die het verdient en dat men het al snel op een akkoordje gooit met de wederpartij.

Te weinig aandacht voor het slachtoffer

Vaak laat ook de inhoudelijke behandeling van de zaak te wensen over. De behandelaars werken vaak alleen vanaf hun bureau, dat wil zeggen dat er veel via correspondentie en de telefoon wordt geregeld. Slechts zelden wordt een bezoek aan een slachtoffer afgelegd waardoor nauwelijks persoonlijk contact aanwezig is. Dit terwijl het slachtoffer daar juist behoefte aan heeft en het ook voor een adequate behandeling van de zaak noodzakelijk kan zijn dat de belangenbehartiger de persoonlijke omstandigheden van het slachtoffer leert kennen en goed kan beoordelen.

Vaak zijn de behandelaars niet eens juridisch geschoold. Ze vertrekken vaak zodra ze wat ervaring hebben opgedaan. Het gebeurt niet zelden dat mensen met een kluitje het riet in worden gestuurd, omdat de behandelaar zich zelf geen raad met de zaak weet. Er wordt dan bijvoorbeeld aangegeven dat de medisch adviseur de medische informatie ongunstig vindt of dat “bewijs van voor het ongeval ontbreekt”. Hierdoor voelen slachtoffers zich onder druk gezet om een minnelijke regeling te accepteren.

Meest gehoorde klachten over rechtsbijstandvekeraars:

Joosten Advocaten neemt uw zaak wel serieus

Wij zijn er van overtuigd dat een slachtoffer recht heeft op de best mogelijke zorg en begeleiding, zowel medisch als juridisch. Wij streven naar een goede financiele regeling waarmee die zorg ook voor lange tijd wordt gewaarborgd. Het gaat om meer dan geld alleen: Wij spannen ons ook in voor uw arbeidsreintegratie en rehabilitatie, aanpassingen van auto, woning en werk in een zo vroeg mogelijk stadium. Wij staan er om bekend erg betrokken te zijn bij de belangen van de client. We gaan door het vuur om het beste er uit te halen.

Recht op vrije advocaat keuze is grondrecht

Rechtsbijstandverzekeraars beperken vaak de keuzevrijheid van een cliënt. De rechtsbijstandverzekeraars hebben vaste afspraken gemaakt met advocaten uit hun vaste netwerk. Ook deze moeten vaak honderden zaken behandelen tegen een vaste prijsafspraak. Hierdoor kunnen de belangen van de cliënt in het gedrang komen, ook omdat deze advocaten vaak niet voldoende deskundigheid in huis hebben.

Het Europese Hof van Justitie heeft korte metten gemaakt met een min of meer vaste praktijk bij rechtsbijstandverzekeraars om cliënten te verplichten zich te laten bijstaan door een advocaat uit het netwerk van de rechtsbijstandverzekeraar. Het Europese Hof is van oordeel dat de cliënt niet verplicht is het advies van de rechtsbijstandverzekeraar op te volgen. De vrije advocaatkeuze is een grondrecht. Dit recht kan niet worden beperkt doordat de cliënt er voor heeft getekend dat hij verplicht is om gebruik te maken van de diensten van de juristen of advocaten van de rechtsbijstandverzekeraar.

De vrije advocaatkeuze geldt ook indien de cliënt het niet eens is met de wijze van behandeling van de zaak door de behandelaar van de verzekeraar. De cliënt kan dan met een beroep op de zgn. geschillenregeling (die bijna in elke rechtsbijstandpolis is opgenomen) de zaak voorleggen aan een door hem gekozen advocaat, op kosten van de rechtsbijstandverzekeraar.

Neem contact met ons op voor een gratis second opinion

Wilt u een advocaat die wel naar u luistert en streeft naar een maximale vergoeding, neem dan contact met ons op.

Ontevreden met een beslissing van uw rechtsbijstandsverzekeraar? Vraag gratis een second opinion aan. Dat kan telefonisch of via het contactformulier. Wij reageren zo snel mogelijk, ook tijdens avonduren en in het weekend.

Onze mensen

Bel 0800 55 444 56 of laat hieronder uw gegevens achter.