Aanvullend geboorteverlof geweigerd: mag dit?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Bij de geboorte van een kind hebben kersverse vaders in Nederland recht op één week geboorteverlof, ook wel vaderschapsverlof genoemd. Met de invoering van het aanvullend geboorteverlof in 2023 hebben vaders nu ook de mogelijkheid om langer thuis te blijven na de geboorte van hun kind. Maar wat als dit recht op aanvullend geboorteverlof wordt geweigerd? Mag een werkgever dit zomaar doen?

Vaderschapsverlof in 2024

Sinds 2019 hebben nieuwe vaders in Nederland recht op vijf dagen betaald geboorteverlof. Dit verlof is bedoeld om vaders de kans te geven om direct na de geboorte meer betrokken te zijn bij de zorg voor hun kind.

Aanvullend vaderschapsverlof uitgekeerd door UWV

Met ingang van 1 juli 2023 is daar het aanvullend geboorteverlof bijgekomen. Dit verlof geeft vaders de mogelijkheid om nog eens vijf weken extra verlof op te nemen in de eerste zes maanden na de geboorte. Tijdens het aanvullend geboorteverlof ontvangt de vader een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon.

Aanvullend geboorteverlof weigeren: mag dat?

Ondanks deze wettelijke regelingen zijn er situaties waarin werkgevers het aanvullend geboorteverlof weigeren. Mag dit zomaar?

Het antwoord is helder: Nee, een werkgever mag het aanvullend geboorteverlof niet zomaar weigeren. Net als bij het basis geboorteverlof, is het aanvullend geboorteverlof een wettelijk recht voor de werknemer. De werkgever dient dit te respecteren en te faciliteren.

Rechten van de werknemer

Werknemers hebben het recht om hun aanvullend geboorteverlof op te nemen, zolang zij voldoen aan de voorwaarden die gesteld zijn door de wet. Hierbij hoort onder andere dat het verlof binnen zes maanden na de geboorte moet plaatsvinden en dat het aanvullend geboorteverlof minimaal één week aaneengesloten moet zijn.

Als uw werkgever desondanks uw aanvullend geboorteverlof weigert, kunt u juridische stappen ondernemen. Het is aan te raden om het gesprek aan te gaan met de werkgever en te verwijzen naar de wettelijke regelingen omtrent geboorteverlof. Laat u altijd adviseren door een arbeidsrecht advocaat voordat u verdere stappen onderneemt.

Wanneer er geen oplossing wordt gevonden, leidt dit vaak tot de betrokkenheid van een juridisch adviseur of de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Joosten advocaten helpt u verder

Aanvullend geboorteverlof is een belangrijk recht voor vaders in Nederland, dat hen in staat stelt om meer betrokken te zijn bij de zorg voor hun pasgeboren kind. Werkgevers dienen zich bewust te zijn van deze rechten en mogen het aanvullend geboorteverlof niet zomaar weigeren. Wilt u meer weten over uw rechten of plichten als werknemer rond het geboorteverlof? Neem contact op met Joosten Advocaten.