Aanzegplicht, aanzegtermijn en aanzegvergoeding: wat is het?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Wanneer een werkgever met zijn werknemer een tijdelijk arbeidscontract van 6 maanden of langer afsluit, moet de werkgever uiterlijk 1 maand voor de einddatum van het contract schriftelijk aangeven of dit contract wel of niet wordt doorgezet. Dit is de aanzegplicht. Uiterlijk 1 maand voor het einde van een contract met bepaalde tijd stopt de aanzegtermijn. Als de termijn overtreden wordt zonder aanzegging, wordt de werkgever verplicht om een aanzegvergoeding te betalen.

Een contract aanzeggen kan alleen bij tijdelijke contracten. Contracten voor onbepaalde tijd moeten worden opgezegd.

Wat is een aanzegtermijn?

De aanzegtermijn is de termijn waarin een werkgever aan zijn medewerker moet aangeven of het arbeidscontract wel of niet verlengd wordt.

De aanzegtermijn eindigt standaard 1 maand voor het verlopen van het contract. Een werkgever moet dus 1 maand voor de einddatum van het contract aan de werknemer laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet doorgezet wordt.

Wat is een aanzegplicht?

De verplichting tot aanzeggen is de aanzegplicht. De aanzegplicht geldt voor bijna alle werkgevers die werknemers met tijdelijke contracten in dienst hebben. De plicht tot aanzeggen geldt zowel voor het verlengen als het niet-verlengen van een contract.

Voor de medewerker heeft het niet-verlengen van een arbeidsovereenkomst uiteraard grotere gevolgen. Bij het niet voldoen van de aanzegplicht heeft de medewerker recht op een boete, de aanzegvergoeding.

Wat is een aanzegvergoeding?

Wanneer een werkgever de aanzegtermijn niet hanteert, voldoet hij niet aan de aanzegverplichting. De werkgever is de werknemer dan een aanzegvergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt ook wel een boete genoemd.

Hoogte van de aanzegvergoeding

De aanzegvergoeding is gelijk aan 1 maandsalaris. De vergoeding van 1 maandsalaris dient aan de medewerker te worden uitgekeerd. Het uit te keren bedrag is het brutoloon van 1 maand zonder het vakantiegeld of eventuele toeslagen. Bij onregelmatige inkomsten moet het gemiddelde salaris berekend worden op basis van de 12 maanden voorafgaand aan het contract.

Wanneer er wel is aangezegd maar dit te laat is gebeurd, hoeft de boete enkel betaald te worden over de ‘extra’ tijd. Wanneer er dus een week te laat is aangezegd, bedraagt de hoogte van de boete enkel het salaris van 1 week.

Aanzegtermijn bij tijdelijk contract

De aanzegplicht is van toepassing op contracten voor bepaalde tijd. Voor elk tijdelijk contract met een bepaalde tijd van 6 maanden of langer is de aanzegverplichting van kracht. Voor korter durende tijdelijke contracten is de aanzegtermijn niet van toepassing.

Aanzegging bij contract voor onbepaalde tijd

Wanneer het contract wordt omgezet in een contract voor onbepaalde tijd, kunt u niet meer aanzeggen of aangezegd worden. Het contract kan dan enkel beëindigd worden met een opzegging. Voor het opzeggen van een contract gelden andere plichten en regels.

Ook wanneer het contract stilzwijgend is overgegaan in een contract van onbepaalde tijd, kan er niet meer aangezegd worden.

Wanneer is de aanzegplicht niet van toepassing?

In sommige gevallen geldt er geen aanzegverplichting. Er zijn drie situaties mogelijk waarbij er op tijdelijke contracten geen aanzegplicht van toepassing is.

  1. Bij tijdelijke contracten op projectbasis, waarbij de einddatum ‘voltooiing van het project’ als contracteinde wordt gezien.
  2. Bij contracten korter dan 6 maanden. Ook bij deze contracten is het netjes om een medewerker op tijd te laten weten of het contract verlengd wordt of niet, maar dit is niet verplicht.
  3. Bij contracten waar een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen. Een uitzendbeding geeft aan dat het contract eindigt wanneer de uitzending wordt beëindigd. 

Wanneer er geen aanzegplicht van kracht is, is er ook geen sprake van een aanzegvergoeding.

Waarom een aanzegtermijn?

De aanzegtermijn is onderdeel van de Wet Werk en Zekerheid. De regels rond de aanzegtermijn zorgen voor duidelijkheid bij medewerkers. Dankzij de aanzegtermijn weet een medewerker op tijd of het contract verlengd wordt. Zo is er tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe baan. De aanzegtermijn is bedoeld om werkloosheid tegen te gaan en werknemers duidelijkheid te geven.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Is uw arbeidsovereenkomst te laat aangezegd maar weigert uw werkgever een aanzegvergoeding te betalen? En wilt u graag juridisch advies? Laat u adviseren door een advocaat. Bekijk onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan. Bent up op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem contact op met een van onze arbeidsrecht specialisten. Vul het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies naar 020 – 330 79 50.