Bedrijfsongeval bij een klant: wie is aansprakelijk?

Ellis Goyarts Advocaat letselschade

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval kan dit vervelende gevolgen hebben. Van letsel kunt u langdurig klachten houden. Wanneer er tijdens uw werk een ongeval bij een klant plaatsvindt, kan dit later voor verwarring zorgen. Wie kunt u aansprakelijk stellen voor het vergoeden van de letselschade?

Voorbeeldsituatie: ongeval bij een klant

Er zijn veel situaties waarin onduidelijk is wie er aansprakelijk is voor het ongeval. Twee voorbeelden:

  1. Een consultant raakt tijdens een klantbezoek betrokken bij een ongeval in een productiehal. De klant en eigenaar van de hal wijt het ongeval aan de onoplettendheid van de consultant. De consultant vindt dat de klant een onveilige situatie heeft gecreëerd, door hem mee te nemen naar de productiehal.
  • Een hovenier is aan het werk op de grond van een particuliere klant. Tijdens het werk raakt de hovenier gewond door een omvallende schutting. Dit omdat de schutting ondeugdelijk geplaatst was door de klant zelf, aldus de hovenier.

Letselschade als gevolg

In beide voorbeelden is er letselschade ontstaan, waar de medewerker een langere tijd van moet herstellen.

Als slachtoffer van letselschade kunt u een schadevergoeding claimen, waarmee uw schadeposten worden vergoed.

De medewerkers zijn door het ongeval uitgevallen op hun werk en maken hoge kosten. Bijvoorbeeld voor hulp in de huishouding, het eigen risico van de zorgverzekering en extra reis- en parkeerkosten in verband met ziekenhuisbezoeken.

Wie kan de medewerker aansprakelijk stellen voor zijn schadeposten?

Een ongeval dat plaatsvindt bij een klant is in eerste instantie een bedrijfsongeval. Een werknemer kan dus zijn werkgever aansprakelijk stellen voor de schade die door het ongeval is ontstaan.

In hoeverre de klant ook aansprakelijk is, verschilt per geval. U als werknemer kunt uw schade verhalen op de verzekeraar van uw werkgever. Een werkgever kan echter de klant aansprakelijk stellen, wanneer hier een duidelijke reden voor is. Vaak wordt dit door verzekeraars onderling afgestemd.

Onduidelijkheid over aansprakelijkheid

De ervaring leert dat werknemers er soms moeite mee hebben om hun werkgever aansprakelijk te stellen. Ze zijn bang dat de arbeidsrelatie wordt verstoord of dat hun contract niet wordt verlengd. Onthoud in dat geval dat vrijwel alle bedrijven hun aansprakelijkheid hebben verzekerd en dat het dus een verzekeringskwestie is. De letselschadezaak wordt dus buiten uw werkgever om afgehandeld met de verzekeraar.  

Het is verstandig om u te laten bijstaan door een advocaatdie gespecialiseerd is in letselschade en arbeidsrecht. Joosten Advocaten kan u hierbij helpen.

Letselschadeadvocaat in Amsterdam en Utrecht

Heeft u te maken met letselschade door een ongeval op locatie, tijdens uw werk? Of twijfelt u of uw werkgever voor uw schade aansprakelijk gesteld kan worden? Wij adviseren u graag.

Joosten Advocaten is gespecialiseerd in letselschade en arbeidsrecht. Een advocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak. Neem gerust contact met ons op.