Bedrijfsongeval in magazijn of bij de distributie tijdens de coronacrisis

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Bij het werk in een magazijn komen risico’s kijken. Het werken met machines, hoogtes en verplaatsing van zware of grote lasten kan gevaar opleveren voor de medewerker.

Tijdens de coronacrisis stijgt de werkdruk hard in sommige sectoren. Ziekteverzuim van collega’s zorgt voor extra werkdruk bij medewerkers die wel kunnen werken. Ook de groeiende hoeveelheid online bestellingen of drukte in supermarkten zorgt in sommige sectoren voor verhoogde druk op medewerkers in het magazijn of bij de distributie.

Druk op het werk zorgt voor een grotere kans op het ontstaan van een bedrijfsongeval.

Bedrijfsongeval in het magazijn

Als in een magazijn een ongeval plaatsvindt, is de kans groot dat dit tijdens werkzaamheden gebeurt. Bij ongevallen op de werkvloer is de werkgever meestal aansprakelijk voor het letsel.  

In een magazijn of bij de distributie is het mogelijk bij een ongeval betrokken te raken op verschillende manieren. Veel voorkomende bedrijfsongevallen zijn:

  • aanrijdingen tussen medewerkers en machines (met bijvoorbeeld heftrucks of steekwagens),
  • ongevallen door vallende lading of producten,
  • verwondingen door het struikelen of uitglijden over losse items of een gladde vloer.

Het werken in nieuwe situaties, met nieuwe medewerkers of in veranderde omstandigheden kan de kans op ongevallen vergroten. Tijdens de coronacrisis zijn in veel organisaties werkwijzen veranderd, wat de kans op ongevallen met letselschade vergroot.

Zorgplicht van de werkgever

Bent u slachtoffer geworden van een bedrijfsongeval met letsel? Uw werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Vaak kunt u de werkgever met succes aansprakelijk stellen voor het ontstane letsel. Een werkgever heeft namelijk een zorgplicht. Dit betekent dat de werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek.

Een veilige werkplek houdt in dat het ontstaan van ongevallen of oplopen van ziektes voorkomen moet worden. Uw werkgever is verplicht om instructies te geven over het werk en de veiligheid en moet er op toezien dat het personeel de instrucites naleeft. Ook moet de werkgever zorgen voor beschermingsmiddelen en er op toezien dat het personeel deze gebruikt. Als er een ongeval ontstaat waarbij u letsel oploopt, heeft u vaak recht op letselschadevergoeding.

Eigen verantwoordelijkheid als werknemer

Als werknemer heeft u ook een eigen verantwoordelijkheid: als er voldoende middelen, materialen en instructies door uw werkgever gefaciliteerd worden maar u toch betrokken raakt bij een ongeval, kan uw werkgever aanvoeren dat het ongeval door opzet of bewuste roekeloosheid is veroorzaakt.

Als er discussie komt over de aansprakelijkheid wordt de zaak soms voorgelegd aan de rechter. In veel gevallen krijgt de werknemer gelijk. De werkgever heeft namelijk zo’n grote zorgplicht dat er meestal wel iets bedacht kan worden waarmee hij het ongeval had kunnen voorkomen.

Bij een letselschadezaak heeft u behoefte aan een goede letselschadeadvocaat die de aansprakelijkheid onderbouwt. Joosten Advocaten geeft u graag vrijblijvend advies.

Meldplicht bij inspectie SZW

Een bedrijfsongeval moet gemeld worden bij de inspectie SZW, de inspectie van het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De inspectie SZW houdt toezicht op het naleven van wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden.

Een werkgever is door de Arbowet verplicht een melding te maken bij de inspectie indien het ongeval heeft geleid tot een ziekenhuisopname of blijvend letsel. Als een werkgever verzuimt melding te maken van het ongeval kunt u ook als werknemer een melding indienen.

De inspectie kan besluiten een onderzoek in te stellen naar de arbeidsomstandigheden bij uw werkgever tijdens het ongeval.

Letselschade advocaat

Heeft u een bedrijfsongeval meegemaakt? Joosten Advocaten is gespecialiseerd in letselschade en arbeidsrecht. Joosten Advocaten regelt de zaak rechtstreeks met de verzekeraar van uw werkgever en zorgt voor een maximale schadevergoeding.

Neem vrijblijvend contact op met een van onze letselschadeadvocaten voor meer informatie.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de coronacrisis en het arbeidsrecht. Bekijk de pagina Coronadossier voor meer artikelen.