Bezwaar maken tegen een beoordelingsgesprek: kan dit?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een beoordelingsgesprek is een gesprek tussen een leidinggevende (of werkgever) en werknemer met als doel om het functioneren van de werknemer te beoordelen. Tijdens een beoordelingsgesprek geeft de werkgever of leidinggevende zijn mening waardoor er vooral sprake is van ‘eenrichtingsverkeer’.  

Dit is anders dan bij een functioneringsgesprek waarbij zowel de werkgever of leidinggevende als de werknemer zijn mening mag geven. Een functioneringsgesprek is daarom een gelijkwaardig gesprek.

Bij de meeste bedrijven vindt er eenmaal per jaar een beoordelingsgesprek plaats met elke werknemer. Het beoordelingsgesprek kan invloed hebben op het salaris, arbeidsvoorwaarden en op toekomstplannen. Er kan bijvoorbeeld een verbetertraject worden opgesteld.

Is het mogelijk om bezwaar te maken als u het niet eens bent met de uitkomst van een beoordelingsgesprek?

Bezwaar tegen beoordelingsgesprek

Ja, het is mogelijk om bezwaar te maken tegen een beoordelingsverslag door uw bezwaar schriftelijk kenbaar te maken aan uw werkgever of leidinggevende.

Als u tijdig uw bezwaar kenbaar maakt, dan wordt het opgenomen in het personeelsdossier. Het is ook mogelijk dat het beoordelingsgesprek aangepast wordt. Door deze gegevens toe te voegen in het personeelsdossier staat u sterker bij een eventuele ontslagprocedure.

Ontslag vanwege disfunctioneren

Een werkgever kan niet zomaar het arbeidscontract van een werknemer beëindigen. Volgens de wet gelden er 9 mogelijke redenen voor een ontbindingsverzoek van de werkgever. Een daarvan is disfunctioneren.

Om het disfunctioneren te kunnen aantonen bij de rechter zal dit opgenomen moeten worden in het personeelsdossier. Bovendien moet uit meerdere beoordelingsgesprekken naar voren zijn gekomen dat er sprake is van disfunctioneren en dat de werknemer ondanks waarschuwingen en beoordelingsgesprekken zijn houding niet heeft veranderd.

Als u meerdere negatieve beoordelingsverslagen heeft, dan heeft de werkgever dus een sterke positie om u te kunnen ontslaan. Vandaar dat het erg belangrijk is om bezwaar te maken als u het niet eens bent met de kritiek op uw functioneren.

Bent u ontslagen wegens disfunctioneren? Er gelden strenge eisen. In de video hieronder legt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Wilt u meer informatie over het maken van bezwaar tegen een beoordelingsgesprek? Of dreigt er een ontslagaanvraag van uw werkgever? Dan zult u moeten bewijzen dat de reden voor de ontslagaanvraag ongegrond is. Een goed onderbouwd verweer heeft de meeste kans van slagen.

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Joosten Advocaten helpt u graag! Neem contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.