Concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een concurrentiebeding is een bijzonder beding in de arbeidsovereenkomst, waarmee het de werknemer wordt verboden om na beëindiging van de arbeidsovereenkomst concurrerende activiteiten te ondernemen.

Maar hoe zit het wanneer er géén concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen? Is de werknemer dan na afloop van het dienstverband geheel vrij in zijn handelen? Dat is niet het geval, zo vertelt arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen.

Wanneer geldt een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding geldt in ieder geval als dit beding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Want gaat de werknemer na afloop van het dienstverband toch de concurrentie met zijn (ex-)werkgever aan, door bijvoorbeeld in dienst te treden bij een concurrent, dan kan de werkgever onder verwijzing naar het concurrentiebeding doorgaans een boete incasseren. Daarvoor geldt wel als voorwaarde dat er ook een boeteclausule in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Onrechtmatige concurrentie

Over de vraag wat de spelregels zijn wanneer er géén concurrentiebeding is overeengekomen, is vaak geprocedeerd. Uit deze uitspraken is de hoofdregel af te leiden dat het de werknemer vrijstaat om zijn vorige werkgever te beconcurreren. Tegelijkertijd volgt uit de jurisprudentie dat hierop belangrijke uitzonderingen bestaan.

Zo kan het beconcurreren van de vorige werkgever onder omstandigheden tóch onrechtmatig zijn. Dat is het geval wanneer aan alle drie van de volgende vereisten is voldaan:

  1. De werknemer heeft het duurzame marktaandeel van zijn voormalig werkgever afgebroken;
  2. De afbreuk is substantieel en stelselmatig geweest;
  3. De werknemer heeft daarbij gebruik gemaakt van de kennis en gegevens die de werknemer van zijn voormalig werkgever beschikbaar kreeg.

Aan deze vereisten is niet snel voldaan. Het is voor werkgevers in de praktijk met name lastig te bewijzen hoe groot de afbreuk is geweest. Lukt het de werkgever wel om aan deze drie vereisten te voldoen, dan zal een rechter al snel oordelen dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie, ofwel onbehoorlijke concurrentie.

Schadevergoeding onrechtmatige concurrentie

Stelt de rechter vast dat er sprake is van onrechtmatige concurrentie, dan kan de werkgever een schadevergoeding claimen. De werkgever zal dan uit moeten leggen welke schade hij door het handelen van de werknemer heeft geleden.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Heeft u vragen over onrechtmatige concurrentie of over een concurrentiebeding? Neemt u dan eens vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen.