Dwaling bij vaststellingsovereenkomst: wat houdt dit in?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een vaststellingsovereenkomst is een overeenkomst die wordt opgesteld als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden.

In een vaststellingsovereenkomst worden afspraken vastgelegd die betrekking hebben op het beëindigen van een arbeidscontract. Zo worden er onder andere afspraken over de transitievergoeding in vastgelegd. Na ondertekening door werknemer en werkgever is het contract bindend.

Bij een vaststellingsovereenkomst kan er sprake zijn van dwaling. Wat houdt dit in?

Dwaling vaststellingsovereenkomst

Bij dwaling bij een vaststellingsovereenkomst is de overeenkomst tot stand gekomen terwijl er sprake was van een onjuiste voorstelling van zaken. Dwaling gebeurt niet altijd bewust. Dit in tegenstelling tot bedrog waarbij juist altijd bewust essentiële informatie wordt achtergehouden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 3 vormen van dwaling:

  1. Beide partijen waren niet op de hoogte van de onjuiste voorstelling en hebben dus beide onbewust gedwaald.
  2. Een van beide partijen heeft opzettelijk belangrijke informatie achtergehouden die van invloed kan zijn op gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst.
  3. Een van beide partijen heeft onbewust belangrijke informatie achtergehouden die van invloed kan zijn op gemaakte afspraken in de vaststellingsovereenkomst

Dwaling kan resulteren in een hogere transitievergoeding dan eigenlijk passend zou zijn voor de situatie. Dit gebeurt bijvoorbeeld als een werknemer tijdens de onderhandelingen een nieuwe baan vindt, maar dit niet aan de werkgever meldt. Door dit te verzwijgen krijgt een werknemer mogelijk een hogere transitievergoeding, omdat de werkgever het ontslag wil compenseren met een ruimere vergoeding.

Vaststellingsovereenkomst nietig maken

Als er sprake is van dwaling, dan kan een vaststellingsovereenkomst vernietigd worden via de kantonrechter. Er moet wel aangetoond kunnen worden dat er sprake is van dwaling en dat de overeenkomst niet was gesloten als beide partijen hiervan op de hoogte waren geweest.

Soms is een kantonrechter niet nodig. Een werknemer heeft namelijk altijd de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst binnen 14 dagen na ondertekening schriftelijk te ontbinden.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Heeft u een vaststellingsovereenkomst getekend, maar vermoedt u dat er sprake is van dwaling? De arbeidsrechtadvocaten van Joosten Advocaten adviseren u graag en kunnen u juridisch bijstaan indien u de vaststellingsovereenkomst wilt laten vernietigen.

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek.