Geen loondoorbetaling als ziekte is veroorzaakt door risicogedrag in vrije tijd

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Verschillende brancheorganisaties willen dat er wordt gekeken wie er voor het loon tijdens ziekte opdraait bij risicovol gedrag in de vrije tijd door werknemers. De brancheorganisaties vinden dat een werkgever niet mag opdraaien voor de kosten die hierdoor ontstaan. Als voorbeeld noemen ze mensen die gaan helikopterskiën en daardoor letsel oplopen. De brancheorganisaties vinden dat de werknemer bij risicovolle activiteiten zelf de kosten moet betalen.

Ook detailhandel Nederland vindt dat er wat moet gebeuren maar is meer voor het delen van de kosten (op fifty-fifty basis). Doel is dat werknemers beter op risicogedrag moeten gaan letten en ook door collega’s op dit gedrag aangesproken kunnen worden.
De brancheorganisaties gaan de komende tijd een gezamenlijk plan opstellen.

De huidige wetgeving gaat ervan uit dat een werkgever alleen geen loon tijdens ziekte hoeft door te betalen als er sprake is van opzet. Die opzet moet dan ook nog eens gericht zijn op het veroorzaken van de ziekte. Een dergelijke situatie komt niet vaak voor.

Heeft u vragen over ziekte en recht op loon, dan kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.