Gerechtshof schorst concurrentiebeding

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

In een arbeidsovereenkomst wordt vaak een concurrentiebeding opgenomen, om de bedrijfsbelangen van de werkgever te beschermen. Een dergelijk beding beperkt de werknemer bij het solliciteren naar een andere baan. Soms is het beding zó breed opgezet, dat het de werknemer niet duidelijk is waar hij dan wél mag werken. Een discussie hierover werd onlangs voorgelegd aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Wat schrijft de wet voor?

Het wettelijk uitgangspunt is dat de werknemer het recht heeft om zelf te bepalen waar hij gaat werken. Daartegenover staat het belang van de werkgever om zijn bedrijfsbelangen te beschermen. Hiervoor heeft de wetgever het concurrentiebeding mogelijk gemaakt. Aan een concurrentiebeding stelt de wet strenge voorwaarden. Het moet bijvoorbeeld nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en de werknemer moet van de reikwijdte op de hoogte zijn. Het moet de werknemer dus duidelijk zijn bij welke bedrijven hij niet mag werken.

De rechtszaak

Dit laatste vereiste speelde een grote rol in een recente rechtszaak, waarbij een werknemer van de Action in dienst wilde treden bij de A.S. Watsongroep. Action weigerde de werknemer bij de A.S. Watsongroep te laten werken. Zou de werknemer het toch doen, dan wilde Action een boete van € 5.000,00 per overtreding opeisen én een boete van € 500,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De werknemer stapte naar de kantonrechter. Daar wordt zijn verzoek om het concurrentiebeding te schorsen afgewezen. De werknemer stelde daarop hoger beroep in bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Het oordeel

Het Gerechtshof komt tot de conclusie dat de reikwijdte van het concurrentiebeding onvoldoende duidelijk is. Naar het oordeel van het hof heeft Action geen redelijk belang om zo’n breed concurrentiebeding te handhaven. Het hof vindt dat dit concurrentiebeding een te grote inbreuk maakt op de vrije arbeidskeuze.

Dit betekent dat de werknemer zijn gelijk heeft gekregen en dat het concurrentiebeding is geschorst. De werknemer kan nu – zonder dreiging van een boete – bij de A.S. Watsongroep aan de slag. De uitspraak maakt duidelijk dat werkgevers hun werknemers lang niet altijd aan een concurrentiebeding kunnen houden.

Vragen?

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Heeft u vragen over het concurrentiebeding? Neemt u dan eens vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.