Goed werkgeverschap: wat houdt dit in?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Om de arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer goed te laten verlopen, zijn er regels vastgelegd in het arbeidsrecht. Echter is er niet voor iedere denkbare situatie een compleet uitgeschreven regel van toepassing. Daarom is ‘goed werkgeverschap’ een belangrijk onderdeel van het arbeidsrecht.

In dit artikel leggen we u uit wat er met goed werkgeverschap wordt bedoeld en op welke beginselen dit is gebaseerd.

Goed werkgeverschap

Een werkgever heeft plichten richting zijn werknemers. Denk daarbij aan het verzorgen van een gezonde en veilige werkplek, tijdige loonbetaling, de mogelijkheid tot het opnemen van vakantiedagen en het geven van voldoende pauzes. Deze zaken zijn opgenomen in het arbeidsrecht.

Daarentegen zijn er ook situaties waarbij geen wetten zijn voorgeschreven. Goed werkgeverschap geldt dan als een soort ‘vangnetconstructie’; de werknemer kan de werkgever te allen tijde aanspreken op goed werkgeverschap, ongeacht het onderwerp.

De 6 beginselen van goed werkgeverschap

Om de definitie van goed werkgeverschap te verduidelijken, zijn er 6 beginselen opgesteld. Een rechter kijkt naar zaken aan de hand van deze beginselen en in hoeverre er sprake van is. U leest hieronder welke beginselen dit zijn en wat ze inhouden.

  1. Zorgvuldigheidsbeginsel

Een werkgever is verplicht zorgvuldig te zijn tegenover werknemers. Dit beginsel dient hier dus voor.

Zo heeft de werkgever een onderzoeksplicht, een hoorplicht, de plicht om werknemers te informeren en de plicht om werknemers goed op te leiden zodat zij hun functie naar behoren uit kunnen voeren.

  1. Vertrouwensbeginsel

De werknemer moet kunnen vertrouwen op de verwachtingen van de leidinggevende. Als dit niet gebeurt, is er sprake van het schenden van het vertrouwensbeginsel.

Een voorbeeld hiervan is een leidinggevende die de verwachting wekt het contract van de werknemer te verlengen, maar dit uiteindelijk toch niet doet.

  1. Motiveringsbeginsel

Ingrijpende beslissingen door de werkgever die van invloed zijn op de werknemer dienen uitgelegd te worden. Denk daarbij aan een werknemer die op non-actief gesteld wordt. De werkgever is verplicht deze beslissing te motiveren.

  1. Gelijkheidsbeginsel

Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat werknemers, die in dezelfde situatie zitten, op dezelfde manier behandeld moeten worden. Op deze manier moet voorkomen worden dat de ene werknemer voorgetrokken wordt ten opzichte van de andere werknemer.

  1. Machtsmisbruikbeginsel

Er geldt een verbod van detournement de pouvoir: het misbruiken van bevoegdheden. Bij goed werkgeverschap mag de werknemer nooit het gevoel krijgen afhankelijk te zijn van de willekeur van de leidinggevende.

  1. Evenredigheidsbeginsel

Als er sprake is van een beslissing die van invloed is op de werknemer, dan moet dit naar evenredigheid gebeuren. De bedrijfsbelangen en de werknemersbelangen moeten dus goed tegenover elkaar afgewogen worden. Daarbij mogen de ene belangen niet onevenredig zwaarder meetellen dan de andere belangen.

Werkgever aanklagen voor slecht werkgeverschap

Als u van mening bent dat uw werkgever het goed werkgeverschap schendt, dan kunt u de werkgever hierop aanspreken. U kunt een arbeidsrechtadvocaat inschakelen om ervoor te zorgen dat u sterk staat. Bovendien kunt u, samen met de advocaat, ervoor kiezen om naar de rechter te stappen. Een rechter oordeelt dan aan de hand van de 6 beginselen over uw situatie.

In veel gevallen is het inzetten van een arbeidsrechtadvocaat genoeg om met uw werkgever tot overeenstemming te komen, en komt het niet tot een rechtszaak.

Arbeidsrechtadvocaat Amsterdam en Utrecht

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

De arbeidsrechtadvocaten van Joosten Advocaten komen op voor werknemers. Wij zetten ons enkel in voor de belangen van de werknemers, niet voor werkgevers. Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies of een kennismaking.