Het nieuwe pensioenakkoord: wat gaat er veranderen?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

In juni 2019 is er door werkgevers, vakbonden en het kabinet een akkoord bereikt over een nieuw pensioenstelsel. Het nieuwe pensioenakkoord heeft betrekking op twee verschillende onderwerpen:

  1. AOW
  2. Pensioenen

Het wetsvoorstel om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen is inmiddels aangenomen. De nieuwe wet voor de AOW-leeftijd geldt vanaf 1 januari 2020. Naar verwachting gaan vanaf 2022 de nieuwe pensioenregels gelden. 

Wat houdt het nieuwe pensioenakkoord precies in en wat zijn de belangrijkste veranderingen?

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren langzamer stijgen dan dat deze tot nu toe deed. In de huidige wet stijgt de AOW-leeftijd met een jaar voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt. Vanaf 2024 zal de stijging van de AOW-leeftijd 8 maanden zijn voor elk jaar dat de levensverwachting stijgt.

Op 1 januari 2020 wordt de AOW-leeftijd bovendien 2 jaar bevroren op 66 jaar en 4 maanden. Daarna, vanaf 2022, zal de AOW-leeftijd voor 2 jaar met 3 maanden stijgen. In 2024 bedraagt de AOW-leeftijd dus 67 jaar. Door deze nieuwe wet is de AOW-leeftijd dus met een aantal maanden vervroegd.

Pensioenen

De nieuwe pensioenregels zullen naar alle waarschijnlijkheid in 2022 van kracht gaan.

Dit zijn de belangrijkste veranderingen:

  • Doorsneepremie wordt afgeschaft. Door de doorsneepremie betaalt de werkgever voor elke werknemer dezelfde premie. Er wordt dus geen rekening gehouden met iemands leeftijd, geslacht of gezondheid. Door de doorsneepremie betalen jonge werknemers in verhouding meer premie dan dat ze in de vorm van pensioenbouw terugkrijgen.
  • Zzp’ers kunnen zich aansluiten bij een pensioenregeling. Door de nieuwe wet kunnen zzp’ers vrijwillig deelnemen aan een pensioenregeling.  Daarnaast krijgt u als zzp’er te maken met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering, tenzij u kunt aantonen dat u over genoeg vermogen beschikt.
  • Afspraken voor vervroegd pensioen. Werknemers met zware beroepen komen in aanmerking voor vervroegd pensioen. Werkgever en werknemers krijgen de komende jaren de tijd om hier afspraken over te maken. De pensioenleeftijd kan met maximaal 3 jaar vervroegd worden. De zogenaamde RVU (Regeling Vervroegde Uittreding)-heffing zal worden aangepast.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Als u meer wilt weten over arbeidsrecht in Utrecht, bekijk dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor gedetailleerde informatie. Zoekt u meer informatie over arbeidsrecht in Amsterdam? Lees dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Wilt u meer informatie over het nieuwe pensioenakkoord? Of bent u op zoek naar een arbeidsrechtadvocaat door een conflict of geschil met uw werkgever? Een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten helpt u graag. Neem contact op voor meer informatie of om uw situatie te bespreken.