Het Smartengeldboek: wat is het?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Wanneer u slachtoffer bent van een ongeval heeft u mogelijk recht op smartengeld. Smartengeld is de vergoeding van immateriële schade: bijvoorbeeld het verdriet of slapeloze nachten na een ongeval. Smartengeld is te definiëren als ‘een vergoeding van niet in geld uit te drukken schade’.

Het is natuurlijk lastig om aan ‘niet in geld uit te drukken schade’ een bedrag toe te kennen. Hierom wordt het Smartengeldboek (ook bekend als de smartengeldgids) vaak als hulpmiddel ingezet. Deze gids bevat richtlijnen voor de hoogte van het te eisen smartengeld.

Het Smartengeldboek

Het Smartengeldboek is opgesteld door de ANWB. De basis van het boek (en de website smartengeld.nl) wordt gevormd door een verzameling gerechtelijke uitspraken waarin smartengeld is toegewezen. Deze uitspraken zijn gecategoriseerd naar soort letsel.

Het boek is bedoeld voor professionals uit de letselschadebranche. In abonnementsvorm kan de database met verzamelde en gecategoriseerde gerechtelijke uitspraken verzameld worden.

Schadeposten bij letselschade

Het Smartengeldboek wordt gebruikt als richtlijn voor het claimen van smartengeld bij letselschade. Voor veel letselschadeadvocaten is het Smartengeldboek een van de bronnen waarop een claim wordt gebaseerd, of waar informatie wordt ingewonnen.

Trends en ontwikkelingen in smartengelduitkeringen

De smartengeldgids zorgt er ook voor dat trends en ontwikkelingen bij het uitkeren van smartengeld beter inzichtelijk zijn. Door het verzamelen van data en uitspraken kunnen er uitspraken gedaan worden over de toename (of afname) van het aantal smartengeldvergoedingen, of de hoogte van deze bedragen.

Omdat het aantal letselschadezaken dat jaarlijks voor de rechter verschijnt meevalt, en een schadezaak soms jaren kan duren, zijn er niet altijd veel uitspraken. Door de grote dataverzameling uit het Smartengeldboek kan er toch uitspraak gedaan worden over ontwikkelingen.

Bijstand door letselschadeadvocaat

Wilt u weten wat u kunt eisen aan smartengeld, of als vergoeding voor andere schadeposten? Joosten Advocaten helpt u. Bij ons kantoor werken gespecialiseerde letselschadeadvocaten met jarenlange ervaring. Wij brengen complexe zaken tot een goed einde.

Heeft u een ongeval meegemaakt waarbij u letsel opliep? Neem dan vrijblijvend contact op met een letselschade advocaat van Joosten Advocaten.