Hoe wordt de hoogte van smartengeld na een aanrijding berekend?

Floortje Bol Juridisch medewerker

De vergoeding voor immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Als u bij een aanrijding letsel oploopt heeft u, naast een vergoeding van de materiële schade, namelijk ook recht op vergoeding van de immateriële schade. Dit is de emotionele en psychische schade door pijn en verdriet.

Maar hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend in zo’n situatie?

Wanneer heb ik recht op smartengeld?

Als slachtoffer heeft u recht op smartengeld wanneer er door het ongeval sprake is van gederfde levensvreugde. Denk bijvoorbeeld aan:

  • (rij)angst;
  • pijn na een operatie en gedurende het revalideren;
  • het niet meer kunnen uitoefenen van uw hobby;
  • schaamte door littekens in uw gezicht of over uw lichaam;
  • verdriet wegens gevoel van isolement.

Hoe wordt smartengeld na een ongeval berekend?

Er zijn geen vastgestelde bedragen voor smartengeld. Het is dus niet op voorhand te zeggen hoeveel smartengeld wordt uitgekeerd na een ongeval.

Om de hoogte van het smartengeld vast te stellen, wordt vooral gekeken naar de aard en ernst van het letsel en de daaruit voortvloeiende beperkingen. Andere factoren kunnen hier ook een rol bij spelen. Denk bijvoorbeeld aan de periode van arbeidsongeschiktheid, de periode van herstel, het aantal operaties en behandelingen, de invloed van het letsel op het sociale leven en de leeftijd van het slachtoffer.

Smartengeldgids

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen, worden de omstandigheden in een letselschadezaak geanalyseerd en vergeleken met andere zaken in de Smartengeldgids, ook wel Smartengeldboek genoemd. Dit is een boek waarin uitspraken van rechters gebundeld zijn.

Hoogte van smartengeld in Nederland

De Nederlandse benadering ten aanzien van het smartengeld wijkt aanzienlijk af van de Amerikaanse. De smartengeldbedragen in Nederland zijn relatief laag vergeleken met andere landen. Desalniettemin kan de schadevergoeding van het smartengeld oplopen tot duizenden en zelfs tienduizenden euro’s. In enkele gevallen zijn zelfs bedragen van enkele honderdduizenden euro’s uitgekeerd, maar dit is zeer zeldzaam.

Letselschadeadvocaat

Meer weten over hoe smartengeld wordt berekend? Neem contact op met een letselschade advocaat van Joosten Advocaten in Utrecht en Amsterdam.