Letselschade na bedrijfsongeval: wie is aansprakelijk?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Het aantal bedrijfsongevallen door risicovol werk is de afgelopen jaren toegenomen. Maar wie is aansprakelijk voor een ongeval met letselschade op de werkvloer? De meeste bedrijfsongevallen vinden plaats in de bouw. Andere risicovolle sectoren zijn transport, logistiek, opslag en de industrie. Dit zijn ook de sectoren met de meeste dodelijke ongelukken.

Werkgever vaak aansprakelijk

Bij een ongeval op de werkvloer kunt u in veel gevallen de werkgever met succes aansprakelijk stellen. Uw werkgever heeft op grond van art. 7:658 BW een wettelijke zorgplicht. Dit houdt onder andere in dat hij moet zorgen voor:

  • Een veilige werkomgeving
  • Toezicht op de werkzaamheden
  • Goede instructies

Op een bouwplaats gelden extra veiligheidsregels.

Een ongeval hoeft niet per se te betekenen dat de werkgever zijn zorgplicht niet is nagekomen, maar voor een werkgever zal het erg lastig worden om te bewijzen dat hij aan alle eisen heeft voldaan. In veel gevallen zal de werkgever dus aansprakelijk worden gehouden en kunt u bij een bedrijfsongeval schadevergoeding, of smartengeld, claimen bij uw werkgever.

Eigen schuld bedrijfsongeval

U kunt als werknemer ook zelf aansprakelijk worden gehouden voor het arbeidsongeval. Er is dan sprake van eigen schuld bij het bedrijfsongeval. Dit komt niet vaak voor en houdt in dat u zich bewust roekeloos heeft gedragen of dat u het ongeval opzettelijk heeft veroorzaakt.

Zelfs als u als werknemer onvoorzichtig heeft gehandeld waardoor u letsel heeft opgelopen, bijvoorbeeld omdat u door dagelijks gebruik minder voorzichtig bent geworden met het gebruik van machines, is de werkgever vaak nog aansprakelijk. Er wordt van de werkgever verwacht dat hij blijft waarschuwen en er toezicht op houdt dat werknemers voorzichtig blijven, juist als er sprake is van routinehandelingen.

In de praktijk blijkt het voor de werkgever erg lastig om te bewijzen dat u opzettelijk of bewust roekeloos heeft gehandeld.

Aansprakelijkheidsdiscussies bedrijfsongeval

Als er discussies ontstaan over de aansprakelijkheid van het opgelopen letsel, dan is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde letselschade advocaat.

Een advocaat weet precies wat nodig is om optimale resultaten te behalen in een letselschadezaak bij bedrijfsongevallen. De rechter bepaalt uiteindelijk wie aansprakelijk is.

Letselschade advocaat

Heeft u te maken met letselschade door een bedrijfsongeval? Joosten Advocaten is gespecialiseerd in letselschade en arbeidsrecht.

Een advocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak. Neem gerust contact op.