Letselschade door val van paard of pony

Daniëlle Wiggers

Casus: een 15-jarige amazone is in 2011 en 2012 dressuurkampioen in de klasse M1. Zij is opzoek naar een nieuwe pony en maakt daarom een proefrit op een pony die zij mogelijk wil kopen.

Van tevoren is door de eigenaresse uitgelegd dat het een jonge, onervaren pony is en dat zij voorzichtig moet rijden. Zij moet de sporen afdoen en zorgvuldige hulpen geven. Tijdens de proefrit wordt de pony onberekenbaar. Hij gaat ongevraagd in galop en wijkt vervolgens abrupt naar links. De amazone probeert vaart te minderen door de pony tegen de rand van de bak aan te sturen, maar zij komt ten val en loopt letsel op.

De eigenaresse stelt zich op het standpunt dat zij de gegeven instructies niet heeft opgevolgd. Ook is de pony volgens haar onberekenbaar geworden doordat de amazone haar handen te hoog hield.

Wie is aansprakelijk, de manege of de amazone?

Volgens het Hof komt de letselschade door de pony voor 33% voor rekening van de amazone, omdat zij ervaren is en op de hoogte had moeten zijn van de risico’s bij het rijden van een jonge pony.

Wat kan een deskundige voor de zaak betekenen?

Joosten Advocaten is gespecialiseerd in letselschade die is veroorzaakt door bijvoorbeeld een val of trap van paard of pony. Wij kunnen beoordelen of de inzet van een deskundige noodzakelijk is en wat deze voor de zaak kan betekenen.

Gedragseigenschappen onderzoeken

In bovengenoemde casus zijn de gedragseigenschappen van de pony niet onderzocht door een deskundige. Hierdoor is het onduidelijk of het paard al bekend stond als een ongeschikt paard dat regelmatig onberekenbaar wordt. Ook is niet onderzocht of de gegeven hulpen het ongeval veroorzaakt kunnen hebben. Een gedragsdeskundige kan onderzoek doen door nabootsing in de praktijk, zoals vaker wordt gedaan door onder andere de politie te paard.

Ervaring beoordelen

Een deskundige had kunnen oordelen of de amazone inderdaad ervaren genoeg was, zonder dat alleen het wedstrijdniveau werd betrokken. Dat de amazone kampioen is geworden, is mijns inziens onvoldoende om ervan uit te gaan dat zij de kennis had om een onervaren pony te berijden. Zij trainde namelijk dagelijks met haar eigen pony waarmee zij kampioen werd, maar had nauwelijks op andere paarden gereden. Het berijden van onbekende pony’s (van verschillende niveaus) is een “vak apart” dat niet voor iedereen is weggelegd, ook al rijdt iemand al jaren paard. Letselschade door een paard of pony is dus zeker aannemelijk, ongeacht je ervaring.

Conclusie ongeval

De amazone heeft gehandeld door de pony tot stilstand te brengen tegen de rand van de rijbaan. Dit is een gangbare handeling indien het inzetten van een volte niet mogelijk lijkt. In andere zaken oordeelde een deskundige dat het in soortgelijke gevallen geen ruiterfout is, maar juist “een volkomen natuurlijke en intuïtieve handeling”.

Verder is niet onderzocht of het paard bekend stond om negatieve gedragseigenschappen, waar alleen een ervaren ruiter mee om had kunnen gaan. In zoverre had een deskundige vast kunnen stellen dat de schade niet grotendeels toerekenbaar is aan de amazone. Ten slotte heeft de eigenaresse een aanzienlijke kans op risico’s en ongevallen in het leven geroepen door een relatief onervaren amazone, op onbekend terrein en een onervaren pony te laten rijden.

Letselschade advocaat in Utrecht en Amsterdam

Heeft u te maken met letselschade veroorzaakt door een paard of pony? Een letselschadeadvocaat van Joosten Advocaten helpt u graag met de afwikkeling van uw letselschadezaak. U kunt ons vinden in Utrecht en Amsterdam.

Neem contact met ons op voor advies over het afhandelen van uw letselschade.