Letselschade op het schoolplein: is school aansprakelijk?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Het komt geregeld voor op het schoolplein: een ongeluk met een kind. Van een klimrek vallen, struikelen bij het tikkertje doen of een bal in het gezicht: het zijn onschuldige ongelukken die ieder kind kan overkomen. In veel gevallen is het ‘pleister erop en doorgaan’, maar helaas kan dat niet altijd.

Ook op het schoolplein kunnen levensgevaarlijke situaties ontstaan. Het team van Joosten Advocaten staat een gezin bij, van wie een kind te maken heeft met levensveranderende letselschade, opgelopen op het schoolplein.

In een dergelijk geval komt de zorgplicht ter sprake. Een school moet zorgdragen voor de veiligheid van haar leerlingen.

Tot hoe ver reikt de zorgplicht van een school, en wat kan een letselschadeadvocaat hierin betekenen? We vertellen u graag meer.

Zorgplicht school

Voor scholen geldt een bijzondere zorgplicht: een school is verplicht om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen, waarin kinderen hun gang kunnen gaan. De bijzondere zorgplicht houdt in dat de school te allen tijde inspanningen moet verrichten om te voldoen aan een veilige omgeving.

Ouders kunnen gerust hun kinderen overdragen aan de begeleiding van de school, omdat verwacht mag worden dat er onder les- en speeltijd goed op de leerlingen wordt gelet. Er is immers sprake van professionele begeleiding, waarbij leerkrachten en andere ondersteuners opgeleid zijn om gevaren voor kinderen in te schatten. Zo dient er altijd toezicht gehouden worden op de kinderen en moet de begeleiding voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan.

Begrensde zorgplicht

Ondanks de bijzondere zorgplicht die rust op scholen, is deze niet volledig onbegrensd. Van scholen wordt in de regel verwacht dat zij te allen tijde inspanningen verrichten om aan veiligheidseisen te voldoen en toezicht houden op hun leerlingen, maar in de praktijk is dat niet altijd mogelijk.

Bij een gerechtelijke uitspraak houdt de rechter hier ook rekening mee: van een school kan bijvoorbeeld niet verwacht worden dat er voor ieder kind een individu beschikbaar is om toezicht te houden. De zwaarte en toepassing van de zorgplicht op scholen is dus erg situatieafhankelijk.

Casus: letsel op het schoolplein

In de zomer van 2021 vond er een ernstig ongeluk plaats op een schoolplein, waarbij een 9-jarig jongetje betrokken is.

Op dit schoolplein was een bouwbedrijf bezig geweest met het vervangen van speeltoestellen. Hierbij is een ijzeren hek uit de grond gehaald en daarna slechts provisorisch teruggezet. Toen het jongetje in zijn pauze aan het spelen was met klasgenootjes, is het hek op hem gevallen.

Dit vallende hek en de veel te late reactie van de begeleiding heeft geleid tot ernstig letsel. De gevolgen van het ongeval hebben nog steeds dagelijks invloed op het leven van dit kind en zijn gezin.

Aansprakelijkheid bij ongeval op het schoolplein

In deze zaak zijn zowel het bouwbedrijf, dat verantwoordelijk is voor het verplaatsen van het hek, als de school zelf aansprakelijk gesteld. Het bouwbedrijf erkende aansprakelijkheid en heeft een boete betaald wegens nalatigheid.

De school ontkent aansprakelijk te zijn. De familie heeft Joosten Advocaten ingeschakeld om hen bij te staan in het aansprakelijk stellen van de school.

De school heeft, onzes inziens, verzuimd in haar zorgplicht naar haar leerlingen. Er is een gevaarlijke situatie ontstaan door werkzaamheden tijdens schooltijd te laten plaatsvinden, onvoldoende toezicht te houden en niet adequaat te reageren op het ongeval.

Er is nog geen gerechtelijke uitspraak gedaan in deze zaak.

Ondersteuning van een letselschadeadvocaat

Joosten Advocaten ondersteunt deze ouders in het aansprakelijk stellen van de school. Hierbij beroepen we de zorgplicht van de school: de school is verantwoordelijk voor een veilige omgeving en het verzorgen van adequaat toezicht op de spelende kinderen tijdens schooltijd.

Hierbij zijn verschillende bewijzen verzameld: zo hebben ouders eerder aangegeven dat zij de situatie onverantwoord vonden, en had school extra toezicht moeten inzetten.

Zaak in de media

Het ongeval is in verschillende nieuwsmedia besproken, zoals bij AT5 en het Noord-Hollands Dagblad. In een recent interview met Het Parool komt ook Frans Joosten aan bod, letselschadeadvocaat en oprichter van Joosten Advocaten.

Letselschadeadvocaat voor uw kind

Bent u op zoek naar een letselschadeadvocaat voor uw kind? Wilt u meer informatie over wat Joosten Advocaten voor u en uw kind kan betekenen? Onze letselschadeadvocaten nemen u graag zorg uit handen, zodat u zich kunt richten op uw kind en het herstel.

Neem gerust contact op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.