Letselschade zonder dader: kun je alsnog iemand aansprakelijk stellen?

Floortje Bol Juridisch medewerker

U was betrokken bij een verkeersongeval maar de veroorzaker is weggereden of niet verzekerd. U heeft geen gegevens van die persoon. Kunt u uw schade dan toch vergoed krijgen of moet u alles zelf betalen?

Hoe stel je iemand aansprakelijk?

Om iemand aansprakelijk te stellen heeft u de gegevens van de veroorzaker nodig om bij de juiste verzekeraar te kunnen aankloppen. Het is dus in beginsel niet mogelijk om uw schade vergoed te krijgen door een verzekeraar als er geen veroorzaker bekend is.

Letselschade zonder dader

Als u niet in het bezit bent van deze gegevens kunt u echter toch een deel van uw schade verhalen via een andere weg: het Waarborgfonds Motorvoertuigen.

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen

Via het Waarborgfonds Motorvoertuigen kunt u uw schade verhalen zonder dat de dader bekend is. Om een claim te kunnen indienen bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • u heeft de schade opgelopen door een motorvoertuig.
  • u heeft geprobeerd de aansprakelijke persoon te vinden.
  • als het kenteken bekend is, moet het veroorzakende motorvoertuig onverzekerd of gestolen zijn.
  • als het kenteken onbekend is, dient u binnen 14 dagen politieaangifte te doen of bijvoorbeeld een advertentie te plaatsen.

U heeft drie jaar de tijd om uw schadeclaim in te dienen bij het Waarborgfonds Motorvoertuigen voordat uw claim verjaart. Dit wordt gerekend vanaf de dag dat de schade is ontstaan. Indien uw claim verjaart, kan deze niet meer in behandeling worden genomen.

Welke schade vergoedt het Waarborgfonds Motorvoertuigen?

Het maakt geen verschil om welke schade het gaat. Het kan gaan om schade aan uw auto of fiets, maar ook om letselschade.

Hoe wordt het Waarborgfonds Motorvoertuigen gefinancierd?

Het Waarborgfonds Motorvoertuigen wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen die in Nederland autoverzekeringen aanbieden. Iedereen die een verzekerd motorvoertuig heeft, betaalt hier dus aan mee. Voor de materiële schade (aan uw voertuig) rekent het Waarborgfonds Motorvoertuigen een eigen bijdrage van € 250,-.

Letselschade advocaat

Meer informatie over letselschadeclaims zonder dat er een dader bekend is? Neem contact op met een letselschade advocaat van Joosten Advocaten.