Verjaring bij letselschade; wanneer verjaart de schade?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Loopt u letselschade op door een ander en wilt u de schade op die partij verhalen? Dan moet u de schadeclaim binnen een bepaalde termijn indienen, anders kan uw vordering verjaren. U verliest dan het recht op een schadevergoeding. Dit wordt verjaring genoemd.

Verjaring bij letselschade

Volgens de wet geldt er een algemene verjaringstermijn van vijf jaar. Dit betekent dat u binnen vijf jaar de tegenpartij aansprakelijk moet stellen voor uw schade. Dit doet u met een aangetekende brief, ofwel een aansprakelijkstelling.

Verkeersongeval

Bij een verkeersongeval met een motorrijtuig kunt u rechtstreeks de verzekeraar van de auto (of motor, bromfiets of elektrische fiets) aanspreken. Hiervoor geldt een kortere verjaringstermijn van drie jaar. Na afloop van deze driejaarstermijn kunt u niet meer direct bij de verzekeraar terecht, maar nog wel de bestuurder aansprakelijk stellen. Via een omweg komt de verzekeraar dan weer in beeld, maar dit is een ingewikkelder proces. Daarom is het verstandig om er snel bij te zijn.

Absolute verjaringstermijn

De verjaringstermijn van vijf jaar vangt aan op het moment dat u bekend wordt met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Het kan gebeuren dat uw schade zich pas veel later openbaart of dat pas veel later komt vast te staan wie uw letsel heeft veroorzaakt, dan begint de verjaringstermijn van vijf jaar ook pas later te lopen. Er geldt dan wel een absolute verjaringstermijn van 20 jaar.

Korte verjaringstermijn

Er gelden bepaalde uitzonderingen waardoor de claim al na bijvoorbeeld één jaar verjaart. Dit geldt bijvoorbeeld voor ongevallen in het openbaar vervoer of met een touroperator. Om teleurstellingen te voorkomen is het raadzaam dat u meteen een advocaat inschakelt die op de juiste wijze voorkomt dat er verjaring optreedt.

Verjaring stuiten

Ook tijdens en na afloop van uw letselschadezaak moet u voorkomen dat de verjaringstermijn afloopt. Zeker wanneer u verwacht dat u in de toekomst nog schade zult lijden. Dit doet u door tijdig een stuitingsbrief te sturen naar de betalende verzekeraar. Dit is een aangetekende brief waarin u de verjaring van de schadeclaim “stuit”, oftewel een halt toeroept.

Neem contact op

Neem contact op met een letselschade advocaat van Joosten Advocaten als u letselschade heeft opgelopen. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en zorgen ervoor dat uw schadeclaim niet verjaart.