Verjaring bij letselschade: wanneer verjaart de schade?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Letselschade is een vervelend gevolg van een vaak ingrijpende gebeurtenis. Het kan zijn dat u een bedrijfsongeval heeft gehad, letsel heeft opgelopen in het openbaar vervoer of gebeten bent door een dier. In de meeste gevallen kunt u de wederpartij met succes aansprakelijk stellen voor uw letselschade.

Als u overweegt om een letselschadezaak op te starten, is het belangrijk om te weten dat er in Nederland een termijn geldt waarbinnen u uw claim moet indienen. In dit artikel zullen we de verjaring van letselschadezaken in Nederland bespreken. U bent zo goed geïnformeerd over uw rechten en het tijdig indienen van uw claim.

Wat is verjaring?

Verjaring verwijst naar de wettelijke termijn waarbinnen een zaak moet worden ingediend. Als de wederpartij niet binnen deze termijn aansprakelijk heeft gesteld, verliest u als slachtoffer het recht om een schadevergoeding te eisen. De verjaringstermijn heeft als doel om te voorkomen dat oude zaken worden behandeld waarbij het bewijs en de herinneringen verloren zijn gegaan.

Reguliere verjaringstermijn letselschadezaken

In Nederland geldt over het algemeen een verjaringstermijn van vijf jaar voor letselschadezaken. Dit betekent dat u als slachtoffer vijf jaar de tijd heeft om de wederpartij aansprakelijk te stellen. De termijn vangt aan op het moment dat u bekend werd met zowel de schade als de verantwoordelijke partij (aansprakelijke partij). Als het gaat om minderjarige slachtoffers, begint de verjaringstermijn te lopen vanaf het achttiende levensjaar.

Verjaringstermijn verkeersongeval

De verjaringstermijn voor verkeersongevallen wijkt af. Voor ongevallen met een motorrijtuig, zoals een auto, vrachtwagen of scooter, geldt een kortere termijn wanneer u rechtstreeks de verzekeraar van het voertuig aansprakelijk stelt. De verjaringstermijn voor deze directe actie is drie jaar.

Wanneer gaat de verjaringstermijn in?

Wanneer de verjaringstermijn in gaat is afhankelijk van een aantal voorwaarden. U moet daarvoor namelijk twee zaken weten:

  • U moet weten dat u schade heeft opgelopen of hier redelijkerwijs bekend mee moeten zijn.
  • U moet weten wie uw schade heeft veroorzaakt

Als u aan deze twee voorwaarden is voldaan, dan vangt de verjaringstermijn aan. U heeft dan vijf jaar (drie jaar voor de directe actie bij verkeersongevallen) de tijd om een letselschadezaak te starten.

Het is belangrijk om te weten dat u de verjaring tijdig moet stuiten: u verstuurt dan een brief naar de wederpartij waarin u aangeeft dat u de verjaringstermijn verlengt en daarmee uw recht behoudt op nakoming.

Absolute verjaringstermijn letselschadezaken

Naast de reguliere verjaringstermijn geldt er ook een absolute verjaringstermijn in Nederland. Deze termijn bedraagt in de meeste gevallen 20 jaar. Als de reguliere verjaringstermijn van vijf jaar is verstreken voordat men bekend werd met de schade, dan kan het slachtoffer alsnog een vordering instellen, mits de absolute verjaringstermijn van 20 jaar nog niet is verstreken. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de absolute verjaringstermijn korter is dan 20 jaar, zoals bij aansprakelijkheid van de overheid.

De absolute verjaringstermijn geldt voor zaken waarbij het slachtoffer niet bekend is met schade.

Dien tijdig uw letselschadezaak in

Het is van cruciaal belang om uw letselschadeclaim tijdig in te dienen om te voorkomen dat uw zaak verjaart. Als de verjaringstermijn eenmaal is verstreken, verliest u het recht om een schadevergoeding te eisen, hoe sterk uw zaak ook mag zijn. Het is daarom verstandig om bij een vermoeden van letselschade direct juridisch advies van een letselschadeadvocaat in te winnen om de juiste stappen te nemen en de termijnen in acht te nemen.

Letselschadeadvocaat

Bij Joosten Advocaten begrijpen we de complexiteit van letselschadezaken en het belang van het tijdig indienen van uw claim. Onze deskundige letselschadeadvocaten staan klaar om u te begeleiden en te vertegenwoordigen in uw letselschadezaak. 

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek over uw situatie en uw rechten als slachtoffer.