Loon te laat betaald? Werknemers kunnen wettelijke verhoging opeisen

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Hoe zat het ook alweer met de boete (de wettelijke verhoging) die verschuldigd is bij het niet tijdig betalen van het loon? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.

Te laat betaald?

De wet bepaalt dat werkgevers het loon tijdig moeten betalen. Tijdig houdt in: direct na afloop van het tijdvak waarover het loon moet worden berekend. Is in de arbeidsovereenkomst opgenomen dat de werknemer maandelijks zijn salaris krijgt, dan moet de werkgever het loon dus direct na afloop van de maand betalen.

Wettelijke verhoging

Doet de werkgever niet, dan kan de werknemer een wettelijke verhoging opeisen. Deze “boete” moet de werkgever prikkelen het loon tijdig te betalen.

De wettelijke verhoging gaat lopen vanaf de 4e werkdag na het moment waarop de werkgever het loon had moeten voldoen. Vanaf de 4e tot en met de 8e werkdag bedraagt de wettelijke verhoging 5% per dag. Na de 8e werkdag loopt de verhoging op met 1% per dag, tot een maximum van 50%. Dit maximum van 50% wordt daarmee bereikt na 33 werkdagen.

De wettelijke verhoging kan dus aardig oplopen, ook vanwege het feit dat deze wordt berekend over het bruto salaris. Wordt ook het vakantiegeld niet tijdig betaald, dan is ook daarover de wettelijke verhoging verschuldigd.

Matiging

Toch wordt de soep niet altijd zo heet gegeten als zij wordt opgediend. In de wet is namelijk ook de mogelijkheid voor de rechter opgenomen om de verhoging te matigen wanneer hij dit “billijk” vindt. Rechters maken ook vaak gebruik van die mogelijkheid, bijvoorbeeld wanneer de werkgever een weliswaar ongeldige, maar ook begrijpelijke reden heeft voor het niet tijdig betalen van het loon. In de praktijk leidt een niet tijdige betaling dus niet altijd tot een verhoging van 50%, maar werknemers zetten daar doorgaans wel op in.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Heeft u vragen over de wettelijke verhoging? Neem dan eens vrijblijvend contact op met arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen, werkzaam als advocaat bij Joosten Advocaten, gevestigd te Amsterdam en Utrecht. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.