Mag mijn werkgever mijn werktelefoon controleren?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Het is tegenwoordig een veelvoorkomende secundaire arbeidsvoorwaarde: een telefoon van de zaak. Een werktelefoon kan voor u een extra reden zijn om bij een bepaalde werkgever aan de slag te gaan en trekt u zodoende over de streep. Alleen maar voordelen dus. Maar in hoeverre heeft u recht op privacy voor uw werktelefoon, en heeft uw werkgever hierin ook rechten? U leest het in dit blog.

Werktelefoon privé gebruiken

Tot 2015 maakte de Belastingdienst onderscheid tussen een telefoon voor werk en voor privé. Inmiddels wordt dat onderscheid niet meer gemaakt. Het is aan de werkgever om te bepalen of een werktelefoon noodzakelijk is voor de werkzaamheden. Apparaat- en gebruikskosten zijn dus fiscaal niet meer extra belast.

Door deze fiscale voordelen is het gebruik van werktelefoons aanzienlijk toegenomen. Daarmee wordt de grens tussen telefoongebruik voor werk en privé steeds minder duidelijk. In hoeverre is er dan nog sprake van privacy?

Controle werktelefoon door werkgever

Om maar met de deur in huis te vallen: uw werkgever mag uw werktelefoon controleren. Heeft hij aanwijzingen dat u misbruik maakt van uw werktelefoon, bijvoorbeeld omdat u veelvuldig privé belt of omdat u (te) hoge gebruikskosten heeft, dan heeft uw werkgever het recht om uw werktelefoon te controleren.

Dit betekent niet dat een werkgever te pas en te onpas uw telefoon mag doorspitten. Als uw werkgever ervoor kiest om het gebruik van uw werktelefoon te controleren of om bijvoorbeeld uw telefoon uit te lezen, moet er altijd rekening worden gehouden met de privacyrechten.

Telefoon van de zaak: privacy

Werknemers zijn beschermd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG). Werkgevers moeten dus altijd rekening houden met de privacy van de werknemers en de voorwaarden die daaraan zijn vastgesteld in de AVG en de UAVG.

Uw werkgever kan dus besluiten om uw telefoongebruik te controleren. Concreet betekent dit dat er een gerechtvaardigd belang moet zijn en dat hij u van tevoren moet informeren. De controle moet dus plaatsvinden volgens de strikte privacyregels die opgesteld zijn in de AVG en de UAVG.

Afspraken over werktelefoon

Om vervelende situaties te voorkomen over het gebruik van uw werktelefoon, is het belangrijk om op voorhand afspraken te maken. Ga daarom met uw werkgever in gesprek over de voorwaarden die gesteld worden aan het gebruik van uw werktelefoon voor privédoeleinden.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Bent u verwikkeld in een vervelend conflict met uw werkgever over het gebruik van uw werktelefoon en wilt u juridisch advies? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat Utrecht of arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten geeft u graag meer informatie over uw situatie. Neem contact op voor meer informatie of om uw situatie te bespreken.