Maximeringsbeding KPN nietig verklaard

Marcel Reus

In 2010 heeft KPN samen met 3 vakbonden een sociaal plan opgesteld. Hierin staat de regeling voor de ontslagvergoeding voor werknemers die door een reorganisatie moeten afvloeien. De beëindigingsvergoeding en de mobiliteitsvergoeding die de werknemer ontvangt mogen samen niet meer zijn dan het bedrag dat de werknemer nodig heeft om tot zijn 65e een uitkering aan te vullen tot 108% van het laatst verdiende maandloon. In de regeling is ook een hardheidsclausule opgenomen voor gevallen waarbij een werknemer te zwaar getroffen zou worden bij toepassing van de maximering.

In dit geval ging het om een werknemer die bijna 37 jaar in dienst was bij KPN. De werknemer moest afvloeien en kreeg een beëindigingsvoorstel dat was gebaseerd op de regeling in het sociaal plan. Hij wijst het voorstel af en doet een beroep op de hardheidsclausule. KPN wijst dat af, vervolgens stapt de man naar de rechter.

De werknemer voert aan dat toepassing van de regeling tot een onredelijk resultaat leidt omdat:

  • hij pas met 66 jaar een AOW uitkering ontvangt, de regeling gaat uit van een AOW leeftijd van 65 jaar;
  • hij vanaf zijn 62e een vroegpensioenuitkering zal ontvangen. Deze uitkering zal worden gekort op zijn WW-uitkering. Door het vroegpensioen zal zijn pensioenuitkering vanaf zijn 66e lager zijn;
  • hij vanaf het einde van de arbeidsovereenkomst geen pensioen meer zal opbouwen. Gezien zijn arbeidsmarktpositie zal hij het gat dat ontstaat niet of moeilijk kunnen opvullen.

De man wil daarom een ontslagvergoeding zonder maximering zoals bepaald in het sociaal plan ontvangen.

De rechter oordeelt dat de werknemer recht heeft op een hogere vergoeding dan de vergoeding die hij zou krijgen volgen het sociaal plan. Hoewel het doel van maximering is voorkomen dat oudere werknemers in een betere positie komen dan jongere werknemers is in dit geval het gevolg van de regeling dat de werknemer op zijn pensioenleeftijd een lager inkomen krijgt. Als de werknemer tot zijn pensioen zou doorwerken dan zou dat niet zo zijn. Het maximeringsbeding is volgens de rechter nietig omdat het indirect onderscheid maakt naar leeftijd.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen over ontslagrecht neem dan contact met ons op.