Ontslag tijdens proeftijd: wanneer mag dit? 

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

De proeftijd van een arbeidsovereenkomst is bedoeld om te testen of een samenwerking tussen werkgever en werknemer bevalt. Als je als werknemer tijdens een proeftijd erachter komt dat het werk of de werkomgeving niet bij je past, kan je per direct je baan opzeggen. Er geldt dus geen opzegtermijn. Andersom kan je als werkgever de werknemer per direct ontslaan als hij/zij niet voldoet aan de verwachtingen.

Tijdens een proeftijd gelden er rechten en plichten voor zowel de werkgever als de werknemer. Bovendien dient de proeftijd die in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

Welke vereisten zitten er aan een proeftijd?

Een proeftijd is rechtsgeldig als deze aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De proeftijd moet schriftelijk aangegaan zijn. Dit kan in het arbeidscontract of in de cao. Een mondeling overeengekomen proeftijd is niet rechtsgeldig.
  • Het arbeidscontract is langer dan 6 maanden. Bij contracten van 6 maanden of korter is een proeftijd niet toegestaan.
  • De proeftijd is maximaal 2 maanden bij een contract van 2 jaar of meer.
  • De proeftijd is maximaal 1 maand bij contracten van 6 maanden tot 2 jaar. In een cao kan van deze maximale proeftijd worden afgeweken. De proeftijd mag echter nooit langer dan 2 maanden duren.
  • De proeftijd is voor beide partijen even lang.
  • De proeftijd gaat in op de dag dat de werknemer begint. Indien een werknemer eerder begint dan de datum die in het arbeidscontract is opgenomen, dan verschuift de einddatum van de proeftijd ook naar voren.
  • De werknemer is niet eerder in dienst geweest bij de werkgever. Alleen indien bijeen nieuwe arbeidsovereenkomst duidelijk andere vaardigheden en verantwoordelijkheden van de medewerker vereist worden kan een nieuwe proeftijd worden aangegaan.
  • De proeftijd is niet ingegaan vanwege de komst van een nieuwe werkgever die feitelijk als de opvolger van een vorige werkgever te zien is.

Als een proeftijd niet aan bovenstaande vereisten voldoet is deze dus niet rechtsgeldig. Als een werkgever een werknemer per direct ontslaat tijdens een niet rechtsgeldige proeftijd kan dit financiële consequenties hebben. De werknemer kan dan bij de werkgever aanspraak maken op doorbetaling van loon of een schadevergoeding eisen.

Wanneer is ontslag tijdens een rechtsgeldige proeftijd toegestaan?

Met een rechtsgeldige proeftijd is het vrij gemakkelijk voor een werkgever om een werknemer te ontslaan. Dit mag zonder reden en dient tijdens de proeftijd mondeling of schriftelijk doorgegeven te worden. Indien de werknemer erom vraagt, dient de werkgever wel een reden te geven. De reden moet wel aan het zogenaamde ‘goed werkgeverschap’ voldoen. Zo mag de reden bijvoorbeeld niet discriminerend zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de werkgever een werknemer ontslaat vanwege zwangerschap. Verder mag een werkgever een werknemer wel ontslaan tijdens ziekte, maar ziekte mag niet de reden van het ontslag zijn.

Meer weten over proeftijd?

Hebt u nog vragen over dit onderwerp of wilt u uw situatie laten beoordelen? De arbeidsrechtspecialisten van Joosten Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Interesse? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag!