Ontslagen na negatieve uitingen op social media: terecht?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Social media zijn voor veel mensen een uitlaatklep. Hier wordt gedeeld wat hen bezighoudt, wat ze leuk vinden en wat hen dwarszit. Het gebeurt dus ook dat werknemers zich negatief uitlaten over hun werkgever op een van de social media.

Kan een negatieve online uitspraak over een werkgever een reden zijn tot ontslag?

Ontslag na plaatsen negatief bericht over werkgever onterecht

Als het plaatsen van een negatieve post op bijvoorbeeld Twitter of Facebook door uw werkgever als reden tot ontslag wordt aangegeven, is het afhankelijk van de inhoud van dit bericht of het ontslag terecht is. Als werknemer heeft u een bepaalde vrijheid van meningsuiting, en mag u delen wat u dwars zit. Hier zitten wel grenzen aan.

U bent als werknemer wel verplicht om zich als ‘goed werknemer’ te gedragen. Door bijvoorbeeld het beledigen van uw werkgever of collega’s, overtreedt u deze grens. Dat kan een reden zijn tot ontslag.

In ontslagzaken telt vaak meer mee dan enkel de overtreding: wanneer er al een dossier is opgebouwd kan uw bericht op social media de druppel zijn. Wanneer u verder onberispt bent, is de kans groter dat een rechtbank het ontslag als onterecht beoordeelt. Het is dus afhankelijk van het bericht én de omstandigheden of een ontslag terecht is.

Uitspraken van de rechtbank over ontslag na een online bericht

Als werknemer dient u zich ‘te gedragen’. Het uiten van lasteringen, beledigingen of dreigingen is dus ongewenst, en niet toegestaan. Hierbij kan het gaan om berichten over de werkgever, maar ook berichten over klanten, berichten over relaties of algemene grove bedreigingen en beledigingen.

Als voorbeeld deze rechterlijke uitspraak uit 2016, waarbij een restaurant een medewerker op staande voet ontslaat na negatieve uitlatingen op Facebook. De medewerker heeft op haar eigen persoonlijke pagina berichten geplaatst waarin ze beledigend en dreigend over haar werkgever en collega’s sprak. In deze berichten werd niet genoemd om welke werkgever of collega’s het ging, maar omdat haar werkgever wel in haar profiel vermeld stond was dit toch te herleiden. De rechtbank heeft geoordeeld dat het ontslag op staande voet terecht is geweest.  

Dit soort zaken eindigt niet altijd in het voordeel van de werkgever: bij deze uitspraak in 2017 heeft de werknemer gelijk gekregen. Ook hier zijn beledigende berichten over de werkgever op Facebook de aanleiding. In dit geval kan de werkgever echter onvoldoende aantonen dat het bericht werkelijk van de werknemer afkomstig is.

Uitspraak afhankelijk van het social media-beleid

Veel (grotere) bedrijven hebben een beleid voor hun medewerkers. Hierin staat duidelijk wat u als werknemer wel en niet mag doen op social media. Een dergelijke gedragscode helpt om medewerkers duidelijkheid te geven over wat er wel en niet kan, en welke sancties hierop staan. Voor een werkgever maakt een dergelijk beleid het ook makkelijker om het ontslag te beargumenteren.

Geldt er een social media-beleid binnen de organisatie van uw werkgever, dan raden we u aan extra voorzichtig te zijn met uitlatingen op social media.

Joosten Advocaten in Amsterdam en Utrecht

Wanneer een werkgever dreigt met ontslag of u zelfs op staande voet ontslaat, is snelle actie geboden. Er gelden strenge eisen voor het toepassen van een ontslag op staande voet.

Bent u op zoek naar professioneel advies op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten. Ook op andere vragen over ontslag en uw rechten kunnen wij u helder en concreet advies geven.