Privé internetgebruik onder werktijd verbieden: mag dat?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Tijdens werktijd even je social media bekijken, een mail versturen of zelfs een online aankoop doen: internetgebruik voor privézaken op werk komt voor. Zeker nu veel kantoormedewerkers op advies van het RIVM thuiswerken, is er voor sommige medewerkers nog maar een lage drempel naar het afhandelen van privézaken onder werktijd.

Niet alleen kantoormedewerkers maken zich hier schuldig aan: ook als medewerker in bijvoorbeeld retail of productie komt het voor dat men onbewaakte momenten gebruikt om op de mobiele telefoon online privézaken af te handelen.

Is dit toegestaan, en zo ja: heeft een werkgever de mogelijkheid om dit te verbieden?

Is privégebruik van internet op werk toegestaan?

Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt tussen werkgever en werknemer over het gebruik van internet voor privézaken tijdens werktijd, is het niet verboden om online privézaken af te handelen tijdens werktijd.

Echter, in veel bedrijven zijn er voorschriften en afspraken gemaakt waarin privéactiviteiten tijdens werktijd verboden zijn. Aan deze afspraken dient een werknemer zich te houden.

Kan een werkgever privé internet gebruik onder werktijd verbieden?

Ja, een werkgever mag zijn werknemers verbieden om internet tijdens werktijd privé te gebruiken. Dit moet dan vastgelegd zijn in een document zoals bijvoorbeeld de huisregels, de spelregels internetgebruik of een ander voorschrift.

Internetgebruik werknemers controleren

Een werkgever heeft het recht om zijn werknemers te controleren. Hierbij is het respecteren van de privacy van werknemers belangrijk. Een werkgever mag niet zomaar de hele dag volgen waar een werknemer mee bezig is. Een controle moet doelgericht en noodzakelijk zijn. Ook het controleren van medewerkers zonder dat zij hiervan op de hoogte zijn (heimelijk controleren) is in de meeste omstandigheden verboden.

Gevolg van overtreden maatregelen

Wanneer een werknemer door zijn werkgever betrapt wordt op het overtreden van huisregels, kunnen hier op verschillende manieren consequenties aan verbonden worden. De meest gebruikelijke wijze is het geven van officiële waarschuwingen, waarbij een werkgever na een hoeveelheid waarschuwingen over mag gaan tot ontslag. Hoeveel waarschuwingen er ’nodig’ zijn, verschilt per geval.

Ontslag door privégebruik internet of e-mail tijdens werktijd

Ontslag is de zwaarst mogelijke sanctie. Een overtreding van huisregels door het privégebruik van internet of e-mail tijdens werktijd kan niet enkel de aanleiding zijn voor een ontslag: hiervoor is de overtreding niet zwaar genoeg. Wel kan het onderdeel uitmaken van een door de werkgever aangelegd dossier en zodoende gebruikt worden om slecht functioneren te onderbouwen.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Bent u door uw werkgever aangesproken op het overtreden van de voorschriften? Of bent u het niet eens met door uw werkgever opgelegde sancties of regels? ? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Neem contact op met een van onze arbeidsrecht advocaten. Vul het contactformulier in of bel voor vrijblijvend advies naar 020 – 330 79 50.