Recht op onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens vakantie

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Bij sommige werkgevers ontvangt u, ook tijdens vakantie, een onregelmatigheidstoeslag (ORT) bij uw salaris. Dit is bedoeld als vergoeding voor uw onregelmatig afwisselende werktijden. Deze toeslag maakt onderdeel uit van uw salaris. Of u een onregelmatigheidstoeslag krijgt en hoe hoog deze is, wordt bepaald door uw werkgever.

Het besluit van uw werkgever is vaak afhankelijk van de gemaakte afspraken. Het uitkeren van een ‘ORT’ is geen wettelijke verplichting. Wel kan het zijn dat er in uw cao of arbeidsvoorwaarden afspraken zijn gemaakt, die uw werkgever dient na te leven. Een werkgever is dan via deze weg verplicht de toeslag uit te betalen.

Vakantiedagen en ORT

Wanneer u vakantiedagen opneemt, bent u vrij. U werkt dan niet uw gebruikelijke (onregelmatige) diensten. Veel werkgevers betalen dus geen ORT uit tijdens uw vakantie.

Vaak is dit onterecht. Ook tijdens een vakantieverlof kunt u recht hebben op doorbetaling van uw onregelmatigheidstoeslag.

Doorbetaling ORT tijdens vakantie

Het is mogelijk dat u tijdens uw vakantie recht heeft op een doorbetaling van de ORT. Er zijn inmiddels meerdere werknemers geweest die deze eis bij de rechter hebben neergelegd, en hierop gelijk hebben gekregen.

Het recht op vakantie met behoud van loon is een wettelijke verplichting. Het opnemen van vakantiedagen zou niet ten koste mogen gaan van uw salaris. Wanneer er dus sprake is van een structurele toeslag voor uw onregelmatige diensten, is dit onderdeel van uw loon. U zou dit niet mogen missen bij het opnemen van uw vakantiedagen.

Wanneer u een structurele onregelmatigheidstoeslag ontvangt (bijvoorbeeld elke maand 12,5%), is doorbetaling tijdens vakantie dus verplicht.

Uitspraak van het hof overstemt de cao

Sinds het eerste oordeel van het Europese Hof in 2011 is het Nederlands recht van oordeel dat een toeslag die intrinsiek samenhangt met de werkzaamheden van een werknemer, ook tijdens vakanties moet worden doorbetaald.

Het is mogelijk dat in uw arbeidsvoorwaarden is opgenomen dat de ORT enkel van toepassing is op uw gewerkte diensten. Voor de rechtbank geldt het recht op gelijke salariëring sterker dan de wettelijke afspraken die in de cao beschreven staan. Een werknemer mag niet de dupe zijn van een cao die het Europees recht overtreedt.

Voorbeelduitspraak: verpleegkundige eist onregelmatigheidstoeslag over vakantiedagen

In deze uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in 2019 is de eiser in het gelijk gesteld. Dit hoger beroep geeft aan dat de werknemer haar onregelmatigheidstoeslag over de afgelopen vakanties met terugwerkende kracht dient te ontvangen. Haar werk als verpleger was namelijk structureel onregelmatig, waardoor zij ook structureel een ORT ontving.

Toeslag over wettelijke en bovenwettelijke dagen

In een andere uitspraak van het Gerechtshof Den Haag is nog eens verduidelijkt dat de toeslag zowel over alle vakantiedagen moet worden doorbetaald, niet enkel de wettelijke vakantiedagen. In de oorsprong van het verlof mag geen onderscheid gemaakt worden.

Ook andere toeslagen doorbetalen tijdens verlof?

De meeste jurisprudentie over het doorbetalen van toeslag tijdens vakanties gaat over de onregelmatigheidstoeslag. Dat houdt niet in dat de verplichting tot doorbetaling niet ook voor andere toeslagen kan gelden.

Het doorbetalen van toeslagen betreft enkel structurele toeslagen. Een incidentele beloning komt niet in aanmerking voor doorbetaling.

Uw werkgever verzoeken salaris door te betalen

Ontvangt u dankzij het opnemen van vakantiedagen minder salaris dan u anders zou ontvangen? Dan kunt u dit aankaarten bij uw werkgever. Komt u er niet uit met uw werkgever? Dan kan een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht u helpen.

Advies van een arbeidsrechtadvocaat

Bent u op zoek naar professioneel advies op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

U kunt altijd contact opnemen voor een advies van een van onze arbeidsrecht advocaten.