Rechter keurt omstreden stoelendansmethode af

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Werkgevers kiezen steeds vaker voor de stoelendansmethode om een reorganisatie door te voeren. De methode is omstreden, vooral omdat werkgevers daarmee nogal eens het afspiegelingsbeginsel proberen te omzeilen.

Bij de stoelendansmethode kiezen werkgevers zelf welke werknemers ze ontslaan, in plaats van de wettelijke volgorde te hanteren. De Rechtbank Midden-Nederland fluit een werkgever die deze omstreden methode toepaste nu terug. De uitspraak vindt u hier.

Onze arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt u graag uit wat de uitspraak inhoudt.

Wat houden het afspiegelingsbeginsel en de stoelendansmethode in?

Bij het doorvoeren van een reorganisatie, nemen werkgevers ook vaak afscheid van werknemers.  De werkgever moet een bepaalde volgorde aanhouden bij ontslag als er meerdere werknemers zijn met dezelfde functie. Deze volgorde moet de werkgever baseren op het afspiegelingsbeginsel.

Bij het afspiegelingsbeginsel moet de werkgever de personeelsleden in verschillende leeftijdscategorieën plaatsen en ervoor zorgen dat de ontslagen evenredig over de leeftijdscategorieën worden verdeeld. Binnen de categorieën worden de werknemers die het minst lang in dienst zijn, het eerst ontslagen.

Maar werkgevers proberen soms om in plaats van het afspiegelingsbeginsel, de stoelendansmethode in te zetten. Die methode houdt in dat de werkgever de gehele functiegroep laat vervallen, om de werknemers vervolgens te laten solliciteren op een nieuwe functie. De werkgever hanteert dan dus niet het afspiegelingsbeginsel, maar laat de sollicitatieprocedure bepalen wie er ontslagen wordt.

De stoelendansmethode mag volgens rechters worden gebruikt, maar dan moet wel aan strenge voorwaarden worden voldaan. Zo is het alleen toegestaan als de oude en de nieuwe functie niet teveel op elkaar lijken. Lijken de oude en de nieuwe functie teveel op elkaar, dan keuren rechters het af.

De rechter oordeelt

De Rechtbank oordeelt in dit geval dat de stoelendansmethode hier wordt misbruikt, om onder het afspiegelingsbeginsel uit te komen.

Het ging in dit geval over werknemers van een bibliotheek. Deze werknemers bekleedden de functie van “Medewerker Bibliotheek”. Door de werkgever werden ze gedwongen om op de functie “Medewerker Dienstverlening Vestiging” te solliciteren. De werknemers kregen vervolgens de functie niet, waarna de werkgever een ontslagvergunning voor hen aanvroeg bij het UWV.

Het UWV verleende de ontslagaanvraag. De werknemers stapten daarop naar de rechter. En met succes: het ontslag werd teruggedraaid. De rechter oordeelde dat de nieuwe functie te veel op de oude functie leek. De werkgever had daarom het afspiegelingsbeginsel moeten toepassen, en niet de stoelendansmethode.

Vragen?

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Heeft u vragen over dit artikel? Of wordt u zelf met ontslag bedreigd? Neemt u dan eens vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtspecialist Pierre van Geffen. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.