Stabiliteitsprogramma 2012: de gevolgen voor werknemers en werkgevers

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Loonmatiging:

 • Nullijn voor ambtenaren voor twee jaar
 • Geen loonmaatregel voor de marktsector, wel zal de tabelcorrectie één jaar niet worden toegepast
 • hogere inkomens (inclusief bonussen) zullen in 2013 tijdelijk extra belast worden met een werkgeversheffing/eenmalige crisisheffing
 • werkgeversheffing op excessieve vertrekbonussen gaat van 30% naar 75%

WW-uitkering:

 • werkgevers moeten de eerste 6 maanden zelf de ww-uitkering betalen
 • de ontslagvergoeding wordt beperkt
 • de WW premie voor werkgevers zal in 2013 tijdelijk worden verhoogd

Pensioen:

 • de pensioenleeftijd gaat omhoog. Dit zal stapsgewijs worden ingevoerd zodat uiterlijk 2019 de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar is en in 2024 67 jaar.
 • De AOW-leeftijd zal aan de levensverwachting worden gekoppeld.
 • De fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen worden naar beneden aangepast.
 • Het budget voor extra doorwerkbonussen wordt gestopt.

Reiskostenvergoeding

 • De 500 kilometergrens gaat naar nul. Voor een auto van de zaak zal er daardoor altijd een bijtelling zijn.
 • Het vergoeden of verstrekken van een OV-jaarkaart zal worden belast.
 • De definitie van een bestelauto wordt aangescherpt.
 • De reiskostenvergoeding voor zowel woon-werkverkeer als voor zakelijke kilometers zal worden veranderd.

Vitaliteitsregeling

 • De vitaliteitsregeling zal worden beperkt.