Moet ik (thuis) aan het werk blijven als ik ziek ben?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als u ziek bent en hier klachten van ondervindt die u belemmeren in uw werkzaamheden, kan een werkgever u niet verplichten werk te blijven verrichten. U hoeft dus niet aan het werk te blijven als u ziek bent. Indien u ziek bent maar hier weinig tot geen klachten van ondervindt, dient u indien mogelijk wel thuis door te werken.

Ziekmelden tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis wordt iedereen met verkoudsheidsklachten door het RIVM gevraagd om thuis te blijven. In sommige beroepen is het niet of nauwelijks mogelijk om thuis werkzaamheden te verrichten. Als u wel in staat bent om binnenshuis taken te doen maar uw werkgever geen passende werkzaamheden voor u heeft, moet u met uw werkgever overleggen wat u doen kunt.

Uw werkgever kan u niet ziekmelden, omdat u niet ziek bent. Toch kunt u niet uw werk verrichten. Dit valt vaak onder het risico van de werkgever.

Wanneer mag een werkgever mij ziekmelden?

Als u zich ziekmeldt bij uw werkgever, dient de werkgever dit door te geven aan de arbodienst.

Voor werkgevers is hier tijdens de coronacrisis de volgende richtlijn voor opgesteld:

  • Een werkgever kan u wel ziekmelden als u door klachten uw werk niet kunt verrichten.
  • Een werkgever mag u niet ziekmelden als u niet naar het werk kunt komen door de opgelegde maatregelen.
  • Een werkgever mag u niet ziekmelden als u besmet bent, maar geen klachten heeft.
  • Een werkgever mag u niet ziekmelden wanneer u wel klachten heeft, maar deze u niet belemmeren uw werk uit te voeren.

Heeft u klachten, dan is het aan u om in te schatten of u in staat bent uw werkzaamheden thuis te verrichten.

Met lichte verkoudheidsklachten is het goed mogelijk om door te werken, als de werkzaamheden hiervoor geschikt zijn. U kunt dit overleggen met uw werkgever.

Regels bij ziekmelden

Er zijn verschillende afspraken voor u en uw werkgever rondom ziekmeldingen. Zo mag een werkgever niet naar medische onderwerpen vragen. U hoeft dus geen inhoudelijke vragen te beantwoorden over uw ziekte. Een werkgever mag wel een arbo- of bedrijfsarts inschakelen, die u kan onderzoeken. Ook de arts mag zonder uw toestemming geen medische informatie delen met uw werkgever. Een werkgever mag wel aan u vragen hoe lang u verwacht dat de ziekte gaat duren.

Uiteraard mag u over een ziekmelding niet liegen. Ziekmelden met valse klachten is een vorm van fraude en kan worden gebruikt als reden tot ontslag. Als u zich ziekmeldt, is het belangrijk dat u zich houdt aan eventuele afspraken over de manier waarop de melding gedaan moet worden. Deze afspraken zijn vaak vastgelegd in uw arbeidsovereenkomst, het verzuimprotocol of de cao. Ook dient u over het algemeen bereikbaar te zijn voor uw werkgever tijdens uw ziekte.

Thuiswerken tijdens de coronacrisis

Over thuiswerken is veel gesproken en geschreven de laatste weken. Het RIVM vraagt iedereen die de mogelijkheid heeft om thuis te werken, dit ook te doen. We hebben al eerder geschreven dat een werkgever zijn medewerkers niet kan dwingen thuis te werken, indien een werknemer goede redenen heeft dit niet te kunnen. Ook heeft een werknemer niet het recht om werkzaamheden te weigeren wegens het risico op besmetting met corona.

Uiteraard is het belangrijk om in deze tijden in goed overleg met uw werkgever en collega’s te blijven. Wanneer een bedrijf in een crisissituatie zit, is het mogelijk dat werknemers gevraagd wordt om mee te werken in oplossingen. Hiertoe kan een werkgever u echter niet dwingen.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Als u meer wilt weten over de rol van een arbeidsadvocaat in Amsterdam, bekijkt u ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Heeft u nog vragen over dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten. We geven helder en concreet advies.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de coronacrisis en het arbeidsrecht. Bekijk de pagina Coronadossier voor meer artikelen.