Transitievergoeding terugbetalen bij herindiensttreding?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Uw werkgever heeft door de rechter uw arbeidsovereenkomst laten ontbinden. Hier kunnen verschillende redenen voor zijn, zoals niet goed functioneren of een hoog verzuim. Als u het niet eens bent met de ontbinding, kan dit in hoger beroep ongedaan worden gemaakt. Er is dan weer sprake van herindiensttreding.

Maar heeft u in dat geval nog recht op een transitievergoeding? Dit is afhankelijk van de duur van de onderbreking en de mate waarin de werknemer schade heeft geleden. U leest er meer over in dit blog. Bekijk ook de onderstaande video van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen.

Wat is transitievergoeding?

Een transitievergoeding is een financiële compensatie die de werkgever betaalt bij het ontslag van de werknemer. Dit is opgenomen in de Wet werk en zekerheid. Een transitievergoeding wordt bepaald aan de hand van de duur van de arbeidsovereenkomst en de hoogte van uw salaris.

Een transitievergoeding is er voor u als werknemer om u bijvoorbeeld om te kunnen scholen of zelfstandig te gaan ondernemen.

Wanneer transitievergoeding?

U heeft dus recht op een transitievergoeding als uw werkgever uw contract beëindigd. Denk aan de volgende situaties:

  • Uw contract wordt opgezegd met toestemming van het UWV
  • Uw contract wordt via de rechter ontbonden
  • Uw tijdelijke contract wordt niet verlengd

Het kan in enkele gevallen ook zijn dat u recht heeft op een transitievergoeding wanneer u zelf uw contract beëindigd. Dit gebeurt doorgaans wel in extreme situaties, waarbij iemand zich gedwongen voelde het contract op te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan pesten, geweld of discriminatie door uw werkgever.

De hoogte van een transitievergoeding wordt bepaald door het aantal jaren dat u in dienst bent geweest. Deze vergoeding is maximaal €86.000 mits u dit bedrag per jaar verdient. Dan heeft u recht op één jaarsalaris.

Transitievergoeding terugbetalen

In sommige situaties kan het zo zijn dat u als werknemer de transitievergoeding terug moet betalen. Denk bijvoorbeeld aan herindiensttreding: uw contract is door de rechter ontbonden, maar in hoger beroep wordt dit ongedaan gemaakt. U treedt dan weer opnieuw in dienst bij het bedrijf. Afhankelijk van uw dienstjaren en de schade die u heeft geleden, kan de rechter beslissen dat u de transitievergoeding terug moet betalen.

Er bestaat ook een Regeling compensatie transitievergoeding. Deze is bedoeld voor werkgevers die hun zieke werknemer al 2 jaar loon doorbetalen, maar op een gegeven moment het contract willen ontbinden. De werkgever kan dan bij het UWV of bij de rechter een aanvraag doen het contract te ontbinden, zonder dat er een transitievergoeding betaald hoeft te worden.

Het terugbetalen van een transitievergoeding, anders dan de Regeling compensatie transitievergoeding, is dus afhankelijk van uw situatie.

Arbeidsrechtadvocaat Amsterdam en Utrecht

Als u meer wilt weten over arbeidsrecht in Utrecht, bekijkt u ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor gedetailleerde informatie. Als u meer informatie zoekt over arbeidsrecht in Amsterdam, leest u ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Wilt u nagaan of u in aanmerking komt voor een transitievergoeding? Of vraagt u uw werkgever om het terugbetalen van een transitievergoeding? Neem dan contact op met een van onze ontslagrechtadvocaten. Vul direct het contactformulier in of bel ons gratis via 020 – 330 79 50.