Uitschelden blinde collega voor “blind varken” levert ontslag op

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een opmerkelijke zaak deed zich onlangs voor bij de rechtbank in Roermond. Een werkneemster van een blindeninstituut noemde haar – blinde –  collega in een e-mail een “blind varken”. Het blindeninstituut meent dat dit voldoende reden is om het dienstverband van de werknemer te beëindigen.

Maar vindt de kantonrechter dat ook? Arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen legt uit.

Wat was er aan de hand?

Twee werknemers van een blindeninstituut krijgen het met elkaar aan de stok. De betreffende werkneemster verwijt haar blinde collega dat hij een slechte werkhouding heeft en tijdens werktijd te vaak actief is op Facebook. De werknemer steekt deze verwijten niet langer onder stoelen of banken en noemt haar collega in een e-mail zelfs een “blind varken” en een “kutmongool”.

De werkgever accepteert dit gedrag van zijn werkneemster niet en wil het dienstverband beëindigen. Dat probeert de werkgever eerst door de werkneemster een beëindigingsovereenkomst aan te bieden. Deze accepteert de werknemer echter niet. De werkgever ziet vervolgens geen andere oplossing dan deze zaak voor te leggen aan de rechter.

Werkgever stapt naar de rechter

De werkgever vraagt de rechter de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Als reden voor het ontslag voert de werkgever aan dat er sprake is van verwijtbaar handelen van de werknemer: de zogenaamde e-grond. De werkgever noemt de uitlatingen van zijn werknemer onbehoorlijk en oncollegiaal.

De werkneemster verweert zich. Ze vindt dat haar uitlatingen in de context van de gebeurtenissen op de werkvloer moeten worden geplaatst. Haar collega komt namelijk steeds te laat op zijn werk, voert lange privé telefoongesprekken én bezoekt regelmatig Facebook onder werktijd. Ze meent dat met deze omstandigheden in achtgenomen, haar handelen geen ontslag rechtvaardigt.

De rechter oordeelt

De rechter maakt korte metten met het verweer van de werkneemster. Ook als de door de werkneemster geschetste context zou kloppen, moet de werkneemster zich onthouden van dergelijke uitlatingen. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar kent de werkneemster wel een transitievergoeding toe ter grootte van € 25.498,00 bruto. De volledige uitspraak kunt u hier nalezen.

Vragen?

Heeft u juridische ondersteuning nodig op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Heeft u vragen over dit artikel? Of wordt u zelf met ontslag bedreigd? Neemt u dan vrijblijvend contact op met onze arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen. U kunt hem bereiken via 020 – 330 79 50 of via e-mail: vangeffen@joostenadvocaten.nl. Pierre van Geffen is ook te volgen via LinkedIn.