Vaker controle frauduleus verleden van sollicitant

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

Via het waarschuwingsregister van de stichting FAD (Fraude Aanpak Detailhandel) kunnen ondernemers bekijken of een sollicitant in het verleden gefraudeerd heeft. Afgelopen jaar zijn 94.000 sollicitanten gescreend. Dit is een stijging van 17% ten opzichte van 2010.

Deelnemende winkeliers kunnen ex-medewerkers die gefraudeerd hebben aanmelden bij het waarschuwingsregister. In 2011 zijn er 471 fraudeurs aan het register toegevoegd (dit is stijging van 25% ten opzichte van 2010).

Volgens de stichting FAD wordt het register vaker geraadpleegd omdat winkeliers veel alerter zijn geworden.Ook zijn er steeds betere methoden om fraudegevallen op te sporen. De FAD ziet een tendens dat fraudeurs steeds brutaler worden. Steeds vaker worden familie en vrienden ingeschakeld bij de fraude. Soms wordt zelfs samengewerkt met professionele criminelen.
Door de verslechterde economische omstandigheden is de verwachting dat het aantal fraudegevallen zal toenemen.