Veel hogere ontslagvergoeding voor vakbondsleden in sociaal plan is onaanvaardbaar

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Op 3 april 2014 heeft de Kantonrechter in Utrecht besloten dat het onaanvaardbaar is als vakbondsleden een veel hogere ontslagvergoeding toegewezen krijgen in een sociaal plan. Joosten Advocaten heeft een cliënt die niet bij de vakbond was aangesloten met groot succes bijgestaan.

De werkgever wilde een reorganisatie doorvoeren omdat het bedrijf er financieel slecht voor stond. Dat had ook tot gevolg dat een deel van het personeel ontslagen moest worden, waaronder de cliënt van Joosten Advocaten.
In overleg met de vakbond FNV Bondgenoten heeft de werkgever een sociaal plan afgesloten, waarin onder meer was afgesproken welke ontslagvergoeding de boventallige werknemers zouden krijgen.
FNV Bondgenoten heeft bij de onderhandelingen over dit Sociaal Plan de harde eis gesteld dat er een extra vergoeding moest worden betaald aan leden van FNV Bondgenoten die boventallig zouden worden. De werkgever heeft daarmee ingestemd.

Meerdere werknemers waren geen lid van FNV Bondgenoten en kwamen er bekaaid vanaf. Eén van die werknemers heeft Joosten Advocaten ingeschakeld, omdat haar ontslagvergoeding 53%! lager was dan in het geval zij wel lid was geweest van FNV Bondgenoten. Mr. D. Maats heeft namens haar verweer gevoerd en geëist dat zij dezelfde ontslagvergoeding zou krijgen als de leden van FNV Bondgenoten. De werkgever ging daarmee niet akkoord.

Daarna volgde een ontbindingsprocedure. De werkgever volgde het sociaal plan, maar Joosten Advocaten heeft zich daartegen verzet. Met een beroep op het recht om gelijke arbeid gelijk te belonen is dat succesvol geweest.
De kantonrechter stelde werkneemster in het gelijk en wees haar een 53% hogere ontslagvergoeding toe dan dat de werkgever had aangeboden. Zij werd gelijk gesteld met de boventallige collega’s die wel lid waren van FNV Bondgenoten.

Volgens de kantonrechter was er sprake van een onaanvaardbaar verschil in hoogte van de ontslagvergoeding tussen leden en niet-leden.
Zij overwoog dat de stevige juridische positie die vakbonden hebben in de onderhandelingen over een sociaal plan wordt ontleend aan het uitgangspunt dat vakbonden het belang van werknemers in het algemeen dienen en niet alleen van haar eigen leden. Een gering voordeel voor leden had wellicht wel toelaatbaar geweest.

Hieruit blijkt dat de Kantonrechter in Utrecht van mening is dat vakbonden hun bijzondere positie als het gaat om collectieve onderhandelingen niet mogen gebruiken om dergelijke onaanvaardbare voordelen voor haar leden te bereiken en daarmee niet-leden aanzienlijk achter te stellen.

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten voor meer informatie. Wij zijn goed te bereiken en helpen u graag verder.