Wat moet er in een verbeterplan staan?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als een werknemer niet goed functioneert, is dat lastig voor beide partijen. De werkgever betaalt werknemers om te voldoen aan de functie-eisen en als dat niet zo is, kan dat tijd en geld kosten.

Voor u als werknemer is het ook niet fijn om niet aan de verwachtingen te voldoen. Om het functioneren van de werknemer te verbeteren, wordt vaak gekozen voor een verbeterplan. Maar wat is een verbeterplan en wat moet er in een verbeterplan staan? Wij zetten het voor u op een rij.

Heeft u vragen over uw rechten of plichten bij een verbeterplan? Neem gerust contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten.

Wat is een verbeterplan?

Een verbeterplan is precies wat de term zegt: een plan voor de verbetering van het functioneren van een werknemer. Het volgt op in ieder geval één gesprek over het functioneren. Van dit gesprek maakt de werkgever een gespreksverslag. Ontstaat er na het gesprek geen verbetering? Dan is het verbeterplan de volgende stap voor het verbeteren van de prestaties.

In sommige gevallen is het verbeterplan voor een werkgever de laatste actie voor ontslag. Om een werknemer te mogen ontslaan, moet de werkgever namelijk wel kunnen aantonen dat er voldoende moeite is gedaan om het functioneren van de werknemer te verbeteren.

In de meeste gevallen is het verbeterplan vooral een manier om, voor zowel werkgever als werknemer, duidelijk te krijgen wat er precies mist en hoe dit moet worden verbeterd. Zo krijgt de werknemer de kans het tij te keren.

Is een verbeterplan nodig?

Voordat een werkgever overgaat tot het opstellen van een verbeterplan, is het belangrijk dat er wordt stilgestaan bij de volgende vragen:

  • Gaat het om een structureel probleem? Bij een incidentele fout is een gesprek voldoende.
  • Gaat het om onvoldoende functioneren of eerder een gedragsprobleem? In het laatste geval kiest een werkgever vaak niet voor een verbeterplan, maar voor disciplinaire maatregelen.
  • Zijn er al acties ondernomen om de werknemer de kans te geven de achterstand in te halen? Denk bijvoorbeeld aan training of een individuele aanpassing. Als dit niet tot verbetering heeft geleid, kunt u overgaan tot een verbeterplan.

Wat staat er in een verbeterplan?

Om de werknemer een eerlijke kans te geven om het functioneren te verbeteren, is er een aantal eisen gesteld aan het verbeterplan. Zo heeft de werknemer een eerlijke kans op verbetering. Ook kan de werkgever aan de hand van het plan goed zien of er uiteindelijk sprake is van een verbetering. Het plan kan worden opgesteld door de werkgever, door de werknemer of in samenwerking.

Onderdelen van een verbeterplan:

In het verbeterplan staat in ieder geval:

  • Een duidelijke beschrijving van het probleem aan de hand van concrete voorbeelden;
  • Een omschrijving van de verwachtingen die het bedrijf heeft van deze specifieke functie;
  • Een helder plan van aanpak met daarin een toelichting op de manier waarop de werknemer zijn of haar functioneren zal verbeteren. Ook eventuele trainingen of andere hulpmiddelen staan hierbij vermeld;
  • Een concrete planning, inclusief einddatum voor het verbeteren van de werkzaamheden;
  • Een duidelijke beschrijving van de gevolgen als de werknemer er niet in slaagt het functioneren te verbeteren binnen de gestelde termijn.

Het kan prettig zijn om te werken met een voorbeeld. Wij kunnen u daarbij helpen.

Mediation, hulp of advies van een arbeidsrechtadvocaat

Heeft u vragen over het inzetten van een verbeterplan? Of vraagt uw werkgever u om verbeteringen en twijfelt u over de rechtmatigheid?

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.