Verwijtbare werkloosheid: hoe wordt dit beoordeeld?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als uw arbeidscontract niet verlengd wordt of u wordt ontslagen, dan heeft u in de meeste gevallen recht op een WW-uitkering. U heeft echter geen recht op een uitkering indien er sprake is van verwijtbare werkloosheid.

Volgens de werkloosheidswet bent u verplicht om te voorkomen dat u werkloos wordt. Verwijtbare werkloosheid houdt in dat de reden voor uw werkloosheid aan uzelf te verwijten is. U kunt hierbij denken aan de volgende redenen:

  • U heeft zelf ontslag genomen;
  • U bent op staande voet ontslagen;
  • U heeft een passende functie geweigerd.

Hoe wordt verwijtbare werkloosheid beoordeeld?

Toetsingskader CrVB

Sinds 7 november 2018 is er een toetsingskader van kracht, om te beoordelen of er sprake is van verwijtbare werkloosheid. Het toetsingskader is geïntroduceerd door de Centrale Raad van Beroep (CrVB).

Het toetsingskader wordt toegepast als er sprake is van ontslag op staande voet. 

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet heeft grote gevolgen: niet alleen ontvangt u geen salaris meer; u kunt ook geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. Er moet daarom getoetst worden of er sprake is van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.

Er vindt een materiële beoordeling plaats waarbij rekening wordt gehouden met verschillende omstandigheden, zoals onder andere:

  • De ernst van de gedragingen van de werknemer;
  • De wijze waarop de werkgever het verweten gedrag heeft beoordeeld;
  • De gevolgen die het beëindigen van het dienstverband heeft voor de werknemer;
  • De duur van het arbeidscontract.

Meer informatie over het toetsingskader en de wijze van beoordeling vindt u op de website van de Rechtspraak.

Ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden gaat u akkoord met een beëindiging van het dienstverband. Dit heeft geen gevolgen voor uw WW-uitkering en wordt dus niet gerekend als verwijtbare werkloosheid.

Hiervoor geldt wel de voorwaarde dat de werkgever het initiatief heeft genomen om het arbeidscontract te beëindigen en niet uzelf.

Doorwerking verwijtbare werkloosheid

Verwijtbare werkloosheid heeft ook op langere termijn gevolgen. Als u binnen een periode van 6 maanden na de verwijtbare werkloosheid ook bij een nieuwe werkgever ontslagen wordt, dan hebt u geen recht op een WW-uitkering. Ook niet als er in het tweede geval geen sprake is van verwijtbare werkloosheid. 

Arbeidsrecht advocaat Utrecht en Amsterdam

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te bekijken.

Heeft u nog vragen over verwijtbare werkloosheid? Of wilt u direct en vrijblijvend contact met een ontslagrecht gespecialiseerde advocaat? Joosten Advocaten helpt u graag verder. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.