Wat is voordeelstoerekening bij letselschade?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Het klinkt gek, maar een ongeval kan soms naast nadelen ook voordelen met zich meebrengen. De benadeelde profiteert dan in wezen van de schadegebeurtenis. De vraag die dan aan de orde komt is of die voordelen moeten worden verrekend met de schadevergoeding. Dit wordt voordeelstoerekening genoemd.

Voordeelstoerekening

In de wet staat als algemene regel:

“Heeft eenzelfde gebeurtenis voor de benadeelde naast schade tevens voordeel opgeleverd, dan moet, voor zover dit redelijk is, dit voordeel bij de vaststelling van de te vergoeden schade in rekening worden gebracht.”

Voordeelstoerekening bepalen

De rechter heeft een grote mate van vrijheid op dit punt. Allereerst wordt gekeken of er tussen de schadegebeurtenis en het voordeel een voldoende causaal verband bestaat. Dit betekent dat er sprake moet zijn van een voordeel dat er zonder de schadegebeurtenis niet was geweest. Met andere woorden: voordelen die ook waren ontstaan zonder het schadeveroorzakende feit kunnen niet worden toegerekend.

Daarnaast moet het redelijk zijn dat de voordelen in rekening worden gebracht bij de vaststelling van de te vergoeden schade. Het moet bovendien gaan om voordelen die in werkelijkheid zijn genoten. Het slachtoffer heeft dus niet de plicht om zich in te spannen om voordelen te verwerven die door middel van voordeelverrekening tot een lagere schadevergoeding kunnen leiden.

Voorwaarden

De verzekeraar mag alleen voordeelstoerekening toepassen als de voor- en nadelen betrekking hebben op dezelfde schadeposten. Zo mag bijvoorbeeld een besparing in vervoerskosten (voordeel) niet worden verrekend met inkomensverlies (nadeel). Het inkomensverlies mag alleen verminderd worden door verrekening van de uitkeringen die bedoeld zijn om het inkomensverlies op te vangen.

Laat u goed adviseren

Het komt er op neer dat per schadepost wordt gekeken in hoeverre een voordeel kan worden toegerekend, maar ook of het redelijk is om dit in mindering te brengen op de totale schadevergoeding.

Ga niet zomaar akkoord met een voordeelstoerekening en laat u goed adviseren door de gespecialiseerde advocaten van Joosten Advocaten. Neem gerust contact met ons op!