Vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand gedaald

Alex Verhoeven Advocaat letselschade, mede-oprichter

De Raad voor de Rechtsbijstand meldt op haar website dat de vraag naar gesubsidieerde rechtsbijstand in 2010, in tegenstelling tot voorafgaande jaren, is gestabiliseerd.

Bij gesubsidieerde rechtsbijstand betaalt de Raad een (groot) gedeelte van de kosten van de advocaat.

Alleen bij echtscheiding is het aantal toevoegingen gestegen.