Wijziging pensioenregeling door werkgever: mag dit zomaar?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Wanneer een werkgever besluit de pensioensregeling voor zijn personeel aan te passen, heeft dit gevolgen voor het pensioen maar ook het inkomen van zijn werknemers. Mag een bedrijf eenzijdig de pensioenregeling aanpassen?

Aanpassen pensioen niet zonder regels

Het pensioen is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en daarmee van de arbeidsovereenkomst, en kan niet zomaar gewijzigd worden. Toch is het pensioen een bijzondere overeenkomst, waarbij een werkgever wel enige ruimte kan maken voor het aanpassen van de afspraken. Ook aanpassingen van ‘buitenaf’ kunnen voor een verandering in het pensioen zorgen.

Uitzonderingen

Voor bijna elke wijziging is individuele toestemming van de werknemer nodig, omdat een werkgever niet eenzijdig wijzigingen op mag leggen. Er zijn enkele uitzonderingssituaties waarin er geen (individuele) toestemming vereist is. Deze zetten we hieronder uiteen. Enkel bij situatie 3, het beding, betreft het een eenzijdige wijziging door de werkgever zelf.

1. Pensioen volgens CAO

Wanneer het pensioen is vastgelegd in een CAO zijn deze afspraken leidend. Een werkgever kan niet afwijken van de afspraken de in de CAO gemaakt zijn. Het aanbrengen van eenzijdige wijzingen door de werkgever is dus niet mogelijk. In de CAO zelf kunnen wel aanpassingen gedaan worden. Een dergelijke wijziging kan dus zorgen voor een aanpassing in het pensioen van werknemers. In dit geval is er geen individuele toestemming vereist.

2. Bedrijfstakpensioenfonds

Wanneer er sprake is van een bedrijfstakpensioenfonds kan het bestuur van dit fonds wijzigingen aanbrengen. Net als bij een aanpassing in het CAO dient deze wijziging dan opgevolgd te worden door zowel werkgevers als werknemers. Ook hierbij is geen individuele toestemming nodig.

3. Beding in arbeidsovereenkomst

Wanneer de arbeidsovereenkomst een pensioenbeding bevat, kan hierin een ‘eenzijdig wijzigingsbeding’ zijn opgenomen. Met dit beding heeft de werkgever het recht eenzijdige wijzigingen toe te passen. Deze mogelijkheid is opgenomen in de pensioenwet. Voorwaarde hieraan is dat er sprake is van een zwaarwegend belang. Van de werkgever wordt er redelijkheid, billijkheid en goed werkgeverschap geëist.

Een werknemer heeft het recht hier wel of niet mee in te stemmen, maar heeft ook hierbij de plicht tot goed werknemerschap. Een aanpassing wordt in redelijkheid gedaan, en kan niet zonder gegronde reden door een werknemer afgewezen worden.

Niet eens met een aanpassing

De redelijkheid en billijkheid zoals in de pensioenwet wordt vereist, kan op verschillende manieren worden opgevat. Wanneer u het niet eens bent met een opgelegde wijziging heeft u het recht hiertegen bezwaar te maken. Hierbij kunt u de hulp inschakelen van een advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam en Utrecht

Heeft u een arbeidsconflict met uw werkgever en u op zoek naar juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie. Bent up op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Joosten Advocaten is gespecialiseerd in onder andere arbeidsrecht. Wij kunnen u op de juiste manier adviseren. Neem vrijblijvend contact op met een van onze advocaten om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.