Heeft uw zoon of dochter letsel opgelopen door een incident op de manege?

Daniëlle Wiggers

De manege kan dan (gedeeltelijk) verantwoordelijk zijn voor het vergoeden van de letselschade. Een lesovereenkomst sluit de aansprakelijkheid van de manege namelijk niet altijd geheel uit.

Manege is aansprakelijk?

Volgens de rechtspraak is het redelijk dat de manege aansprakelijk is voor de geleden schade, zoals door een val of trap van een paard, indien het gaat om een kind. Een kind wordt namelijk niet geacht de risicovolle situaties te overzien en in te schatten. Hierbij gaat het niet alleen om bijvoorbeeld een val tijdens paardrijles, maar over alle mogelijke incidenten op het terrein van de manege. Een manege is daarom verplicht om zich aan bepaalde veiligheidsvoorschriften te houden en dient maatregelen te treffen op en rondom het terrein.

Onderzoek geleden schade op manege

Wij onderzoeken voor u of de manege adequate maatregelen heeft getroffen en uw zoon of dochter in een verantwoorde omgeving, op geschikte paarden, heeft laten paardrijden. Joosten Advocaten staat u daarom graag bij in de afhandeling van de schade, ook in geval van kinderen.

Neem vrijblijvend contact op met een letselschade advocaat.