Ik ben zwanger, wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

Floortje Bol Juridisch medewerker

Bent u zwanger en weet u niet wanneer u dat met uw werkgever moet delen? Of bent u bang voor ontslag tijdens uw zwangerschap? We zetten uw rechten en plichten gedurende de zwangerschap voor u op een rij.

Meldingsplicht

Wanneer u zwanger bent duurt het vaak even tot het zichtbaar is. U vraagt zich in de tussentijd misschien af wat u moet doen als uw zwangerschap voor de buitenwereld zichtbaar wordt.

U mag zelf een goed moment uitkiezen wanneer u uw werkgever vertelt dat u zwanger bent. Wel heeft u een meldingsplicht: u moet uw zwangerschap maximaal drie weken voordat u zwangerschapsverlof opneemt aan uw werkgever melden.

Naast dat u verplicht bent uw werkgever over uw zwangerschap te vertellen, bent u ook verplicht de geboorte van uw baby aan uw werkgever te melden. Dit mag u tot maximaal twee dagen na de bevalling doen.

Uw werkgever mag u om een verklaring van een arts of verloskundige vragen om aan te tonen dat u zwanger bent.

Zwangerschapsverlof

Iedere zwangere werkneemster heeft recht op zwangerschapsverlof.

Wanneer kunt u dan precies uw zwangerschapsverlof opnemen? Als de uitgerekende bevallingsdatum bekend is, kunt u vanaf zes weken voor de uitgerekende bevallingsdatum uw zwangerschapsverlof opnemen. Uw zwangerschapsverlof gaat uiterlijk vier weken voor de uitgerekende bevallingsdatum in.

Bent u in verwachting van een tweeling? Dan kunt u middels een schriftelijke verklaring van een arts of verloskundige al vanaf tien weken voor de uitgerekende bevallingsdatum uw zwangerschapsverlof opnemen. Uw zwangerschapsverlof gaat uiterlijk acht weken voor de bevallingsdatum in.

Bevallingsverlof

Daarnaast heeft u recht op bevallingsverlof. Dit verlof gaat de dag na de geboorte van uw baby in en duurt tien weken vermeerderd met het aantal dagen van het zwangerschapsverlof tot en met de uitgerekende datum van de bevalling.

Als uw baby na de geboorte langdurig in het ziekenhuis moet worden opgenomen, wordt het bevallingsverlof met maximaal tien weken verlengd.

Ook kunt u uw werkgever vragen om het bevallingsverlof vanaf de zesde week na de geboorte van uw baby in deeltijd op te nemen over een periode van maximaal 30 weken.

Ontslag tijdens uw zwangerschap?

Tijdens uw zwangerschap geldt een opzegverbod. Dit houdt in dat uw werkgever u in de hoofdregel niet mag ontslaan.

Daarnaast kan uw werkgever u niet ontslaan wanneer u met bevallingsverlof bent en na werkhervatting voor een periode van zes weken. Ook wanneer u arbeidsongeschikt bent door de bevalling kunt u niet worden ontslagen.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Heeft u vragen over uw rechten tijdens zwangerschap? Of wordt u met ontslag bedreigd? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten. Vul direct het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.