Wat als uw werknemer ziek of arbeidsongeschikt wordt?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Als uw werknemer ziek wordt moet u als werkgever de volgende kosten doorbetalen:

  • loon (de eerste twee jaar/104 weken, minimaal 70%)
  • kosten re-integratie (als de werknemer weer langzaam terug keert op de werkvloer of (tijdelijk) een andere functie binnen het bedrijf gaat uitvoeren en er kosten ontstaan voor opleiding, training of bijvoorbeeld therapie)

U moet zich voldoende inspannen om de werknemer weer aan de slag te laten gaan. Anders kan het UWV u een loonsanctie opleggen.

Arbeidsongeschikt door de schuld van iemand anders

Mocht de werknemer arbeidsongeschikt zijn geworden door de schuld van iemand anders dan kan de werkgever mogelijk de kosten verhalen op deze persoon. Bijvoorbeeld als de werknemer is aangereden. Dit wordt ook wel regresrecht genoemd.

Te verhalen kosten:

Een werkgever kan met het regresrecht de volgende kosten verhalen:

  1. het nettoloon (dit omvat het loon maar ook de vakantietoeslag en eventueel een variabele beloning).
  2. re-integratiekosten

Sociale premies en belasting kunnen niet worden verhaald.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Is uw werknemer arbeidsongeschikt geworden door de schuld van iemand anders? Of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met een van onze arbeids rechtadvocaten.