Loonsanctie voor werkgever als deze zich niet voldoende inspant om zieke werknemer weer aan het werk te krijgen

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Werkgevers moeten er alles aan doen om hun zieke werknemers weer aan het arbeidsproces deel te laten nemen. Uit onderzoek blijkt dat één op de tien werkgevers zich hiervoor niet voldoende inspant.

Loonsanctie

Het UWV beoordeelt na 2 jaar van verzuim of de werkgever genoeg heeft gedaan om de zieke werknemer weer aan het werk te krijgen. Dit kan binnen of buiten het bedrijf zijn. Als blijkt dat de werkgever niet voldoende heeft gedaan legt het UWV een loonsanctie op. Dit houdt in dat de werkgever nog voor maximaal een jaar het loon van de zieke werknemer moet doorbetalen.

Dossier bijhouden

Werkgevers die wel voldoende hebben gedaan mogen hun werknemer na 2 jaar laten gaan. Om aan te kunnen tonen dat de werkgever voldoende heeft gedaan, moet er een te verifiëren dossier worden bijgehouden. De werkgever moet er voor zorgen dat hij de juiste mensen inhuurt die bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de zieke werknemer. Te denken valt aan bedrijfsartsen, de juiste scholing etc.

Terugkeer in huidige of andere functie mogelijk?

De werkgever moet bekijken of de werknemer binnen zijn huidige functie zou kunnen terugkeren, al dan niet met de nodige aanpassingen. Als dat niet mogelijk is moet er gekeken worden of er op een andere plek binnen het bedrijf wel passend werk mogelijk is. Passend werk is werk waar de werknemer maximaal 35% aan loon inlevert en dat enigszins past bij opleiding en ervaring van de werknemer. Als dat ook niet mogelijk is moet er gekeken worden of de werknemer bij een andere werkgever aan de slag zou kunnen.

Controle UWV

Het UWV controleert de inspanningen van de werkgever. Ook controleert het UWV of er inderdaad binnen het bedrijf geen mogelijkheden meer zijn voor de zieke werknemer.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Bent u op zoek naar professioneel advies op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Heeft u vragen over dit artikel dan kunt u natuurlijk contact opnemen met één van onze arbeidsrecht advocaten. Zij geven u graag meer informatie of staan u bij als u problemen op dit gebied ondervindt.