Het concurrentiebeding: de voorwaarden voor geldigheid

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Een concurrentiebeding is een bijzonder beding in een arbeidsovereenkomst. Hiermee probeert een werkgever te voorkomen dat een werknemer na beëindiging van het dienstverband concurrerende activiteiten gaat verrichten, zoals bijvoorbeeld een eigen concurrerend bedrijf opzetten. Als een werknemer dat wel doet, terwijl deze akkoord is gegaan met het concurrentiebeding, dan kan een werkgever een boete opleggen. Een concurrentiebeding wordt ook wel een non-concurrentiebeding genoemd.

Niet elk concurrentiebeding is zomaar toegestaan. Aan het aangaan van een concurrentiebeding zijn bepaalde voorwaarden gesteld.

Concurrentiebeding voorwaarden

Een geldig concurrentiebeding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het concurrentiebeding is schriftelijk overeengekomen en ondertekend door beide partijen. Een mondeling overeengekomen concurrentiebeding is dus ongeldig.
  • De werknemer is minimaal 18 jaar oud op het moment dat het concurrentiebeding wordt aangegaan.
  • Het concurrentiebeding is opgenomen in een contract voor onbepaalde tijd. Sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om een concurrentiebeding in een tijdelijk contract op te nemen, tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. Dit moet dan ook in het contract duidelijk gemaakt worden.
  • Er is een reële looptijd opgenomen tot hoe lang het concurrentiebeding na ontslag geldt. Zo kan er bijvoorbeeld niet in het concurrentiebeding zijn opgenomen dat een werknemer zijn hele leven lang niet bij een concurrent mag werken. Doorgaans wordt gekozen voor een looptijd van een of twee jaar.
  • In het concurrentiebeding dient aangegeven te worden welke concurrerende werkzaamheden van de werknemer verboden worden en in welke regio of welke landen. Er kan ook een verbod worden opgenomen voor het aangaan van zakelijke relaties met bepaalde klanten, dit wordt een relatiebeding genoemd.
  • Er dient een boetebeding in te zijn opgenomen. Het gaat om een boete die verschuldigd is indien de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst een overtreding van het beding maakt. Deze boete dient niet te hoog te zijn om te voorkomen dat een rechter deze verwerpt.

Concurrentiebeding soms toch ongeldig

Ook een concurrentiebeding dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kan nog steeds nietig worden verklaard door een rechter. Bijvoorbeeld indien een werknemer tijdens zijn proeftijd ontslagen is door de werkgever. Of indien een werknemer een andere functie binnen het bedrijf is aangegaan en daarbij geen nieuw concurrentiebeding heeft ondertekend.

Ook komt het voor dat achteraf blijft dat het concurrentiebeding niet noodzakelijk is vanwege de bedrijfsbelangen. Of dat een werknemer onbillijk wordt benadeeld in zijn belang om ergens anders te gaan werken, in vergelijking met het belang van de werkgever.

Indien het eindigen van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever (bijvoorbeeld de werknemer ten onrechte op staande voet ontslaan), dan is een concurrentiebeding ook niet geldig.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Heeft u juridische ondersteuning nodig op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te ontdekken hoe wij u kunnen bijstaan. Als u ook geïnteresseerd bent in juridische ondersteuning in Amsterdam, bekijkt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Of wilt u meer weten over de rechtsgeldigheid van uw concurrentiebeding? De arbeidsrechtspecialisten van Joosten Advocaten staan zowel werknemers als werkgevers bij. Neem vrijblijvend contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten via het contactformulier of bel gratis 020 – 330 79 50.