Discriminatie op de werkvloer: hoe te handelen?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Discriminatie op de werkvloer komt helaas regelmatig voor. Discriminatie is volgens de wet verboden en daarom heeft u als werknemer recht op een werkplek zonder discriminatie. Wat uw rechten precies zijn leest u in onze blog: Discriminatie op de werkvloer: wat zijn mijn rechten?

Heeft u het gevoel dat er sprake is van discriminatie op het werk? Heeft u bijvoorbeeld het vermoeden dat uw leidinggevende u anders behandelt vanwege uw afkomst? Of heeft u het vermoeden dat u onterecht minder verdient dan een collega van het andere geslacht? Dan kunt u hier wat tegen doen. We vertellen u er meer over in deze blog.

Wat wordt verstaan onder discriminatie?

Discriminatie op het werk varieert van kwetsende opmerkingen door collega’s tot achterstelling in verband met afkomst, geslacht, leeftijd, geloof, seksuele geaardheid of handicap. Bij arbeidsdiscriminatie wordt er ongeoorloofd onderscheid gemaakt tussen werknemers.

Wat te doen bij discriminatie op het werk?

Als u het gevoel heeft gediscrimineerd te worden door uw werkgever of collega’s, dan is het verstandig om eerst met de werkgever of een vertrouwenspersoon hierover in gesprek te gaan. Probeer er samen uit te komen en te ontdekken of uw vermoedens juist zijn. Zorg voor een goede onderbouwing van uw klacht. De werkgever dient uw klacht serieus te nemen en maatregelen te treffen.

Klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens

Verandert er niets in de situatie nadat u melding heeft gedaan bij uw werkgever? Dan kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. U heeft dan wel bewijsstukken of getuigenverklaringen nodig over discriminatie.

Het College voor de Rechten van de Mens zal uw klacht onderzoeken en na een openbare zitting een oordeel uitspreken over uw discriminatieklacht. Dit oordeel is niet juridisch bindend. Uw werkgever is dus niet verplicht om het oordeel op te volgen. In de praktijk gebeurt dit meestal wel.

Rechtszaak aanspannen

Verandert er na het oordeel van het College nog steeds niets in de situatie en blijft u zich gediscrimineerd voelen? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de kantonrechter. Een goede arbeidsrechtadvocaat kan u hierin adviseren en u hiermee helpen.

Als het College heeft geoordeeld dat er sprake is van discriminatie, staat u sterk in de rechtszaak. Rechters volgen meestal dit oordeel in een rechtszaak bij aanhoudende discriminatie.

Joosten Advocaten arbeidsrecht specialisten

Voor diepgaande informatie over arbeidsrechtelijke kwesties in Utrecht, raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht te lezen. Wilt u meer weten over arbeidsrechtelijke kwesties in Amsterdam? Dan raden we u aan ons artikel over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te bekijken.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of bent u op zoek naar een arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat? Joosten Advocaten helpt u graag verder. Vul het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.