Discriminatie op de werkvloer: wat zijn mijn rechten?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Discriminatie is volgens de wet verboden, dus ook op het werk en dan wilt u graag weten wat uw rechten zijn. Discriminatie op de werkvloer, ook wel arbeidsdiscriminatie, komt helaas regelmatig voor. Dit loopt uiteen van kwetsende grappen door collega’s, tot afwijzingen op sollicitaties vanwege iemands afkomst, zwangerschap of leeftijd.

Wettelijk gezien heeft u recht op een werkplek zonder discriminatie. In deze blog vertellen wij u meer over uw rechten bij discriminatie op de werkvloer.

Verbod op discriminatie

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie, op welke grond dan ook, verboden is. Aanzet tot haat of discriminatie is ook verboden. Het verbod op discriminatie is verder uitgewerkt in verschillende regels en wetten:

Algemene wet gelijke behandeling

De algemene wet gelijke behandeling (AWGB) biedt bescherming tegen discriminatie op grond van godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, zwangerschap, nationaliteit, seksuele gerichtheid en burgerlijke staat. Deze wet geldt onder andere als er sprake is van discriminatie op het terrein van arbeid en het vrije beroep.

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

De wet gelijke behandeling mannen en vrouwen biedt bescherming tegen discriminatie op grond van geslacht. Er mag dus geen verschil zijn in behandeling tussen mannen en vrouwen op het werk (bij gelijke functie, ervaring en leeftijd). Hierbij gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld indien er sprake is van beroeps- of functie-activiteiten waarvoor het geslacht bepalend is.

Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte

Mensen met een beperking (lichamelijk, psychisch of verstandelijk) mogen niet gediscrimineerd worden. De wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) geldt onder andere als er sprake is van discriminatie op het terrein van arbeid, wonen en openbaar vervoer. Hierbij gelden uitzonderingen. Zo dient een werknemer met een beperking die op een functie solliciteert, de desbetreffende functie ondanks zijn beperking wel goed te kunnen uitvoeren.

Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid

Deze wet is bedoeld ter bescherming tegen discriminatie op grond van leeftijd. Bijvoorbeeld omdat iemand te oud is. Hierbij gelden uitzonderingen. Zo is het verbod niet geldig indien onderscheid in leeftijd gemaakt wordt ter bevordering van arbeidsparticipatie van bepaalde leeftijdscategorieën.

Wet onderscheid arbeidsduur

De wet onderscheid arbeidsduur (WOA) is bedoeld om te beschermen tegen een verschil in behandeling tussen deeltijders en voltijders. Een uitzondering op het verbod is mogelijk, indien er een objectieve rechtvaardiging aanwezig is voor het verschil in behandeling.

Wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd

De wet onderscheid bepaalde en onbepaalde tijd (WOBOT) biedt bescherming tegen onderscheid in de arbeidsvoorwaarden tussen werknemers met een vast contract en werknemers met een tijdelijk contract. Ook hierbij geldt een uitzondering op het verbod indien er een objectieve rechtvaardiging aanwezig is voor het verschil in behandeling.

Wat te doen bij discriminatie op het werk?

Heeft u het gevoel dat u gediscrimineerd wordt op de werkvloer? Vermoedt u bijvoorbeeld dat uw contract niet verlengd is vanwege uw zwangerschap? Of krijgt u misschien geregeld denigrerende opmerkingen van collega’s over uw seksuele geaardheid, geloof of afkomst? Dan kunt u beginnen met een klacht indienen bij uw werkgever of de vertrouwenspersoon van het bedrijf. Een antidiscriminatiebureau kan u advies geven over het indienen van een klacht.

Uw werkgever is verplicht om werknemers te beschermen tegen discriminatie. De werkgever dient uw klacht dus zorgvuldig te behandelen en er dienen maatregelen getroffen te worden.

Heeft u ondanks uw klachtmelding het gevoel dat er niets is veranderd? Of is de werkgever degene die u discrimineert? Dan kan het verstandig zijn om een goede arbeidsrecht advocaat in te schakelen. Deze kan u helpen een rechtszaak aan te spannen. Als uw klacht gegrond is, kunt u een schadevergoeding toegewezen krijgen. Of lees in onze andere blog hoe te handelen bij discriminatie op werk.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Bent u op zoek naar juridische expertise op het gebied van arbeidsrecht in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor meer informatie over hoe wij u kunnen bijstaan. Bent u op zoek naar juridische ondersteuning in Amsterdam? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam.

Wilt u direct en vrijblijvend contact met een arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat? Joosten Advocaten helpt u graag verder. Vul het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.