Gedeeltelijk ontslag: wat houdt dit in?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

De termen gedeeltelijk ontslag of deeltijdontslag worden gebruikt wanneer een werkgever een vermindering van het aantal contracturen aan zijn werknemer oplegt.

Heeft u te maken met een gedeeltelijk ontslag? Vraag vrijblijvend advies aan een van onze arbeidsrechtadvocaten. Neem direct contact op!

Gedeeltelijk ontslag, deeltijdontslag of urenvermindering

Voor deze vorm van urenvermindering wordt dus vaak de term ontslag gebruikt, maar dit is in het arbeidsrecht eigenlijk onmogelijk. Een ontslag kan alleen gelden voor het volledige dienstverband.

Bij een officieel deeltijdontslag moet er dus een ontslag voor het volledige dienstverband worden aangevraagd, en wordt er direct een nieuw contract met minder uren aangeboden. Dit nieuwe contract moet dan wel opgesteld worden volgens dezelfde arbeidsvoorwaarden als het vorige contract.

Er zitten strenge regels aan het verminderen van arbeidsuren. Een werkgever mag u niet zomaar een nieuw contract met minder uren aanbieden.

Als werknemer hoeft u niet zomaar akkoord te gaan met gedeeltelijk ontslag. Heeft u te maken met een gedeeltelijk ontslag? Neem direct en vrijblijvend contact op. Het ervaren team van Joosten Advocaten adviseert u graag.

Wanneer kan deeltijdontslag toegepast worden?

Een gedeeltelijk ontslag wordt vaak toegepast in bijzondere situaties, met een van deze twee redenen:

  1. urenvermindering na langdurige ziekte of arbeidsongeschiktheid,
  2. of als arbeidstijdverkorting om bedrijfseconomische redenen.

1. Gedeeltelijk ontslag na arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheid of revalidatie na ziekte kan leiden tot gedeeltelijk ontslag wanneer u uw baan wil wilt hervatten, maar niet meer de uren wilt werken die u eerder vervulde.

Deeltijdontslag na arbeidsongeschiktheid: een voorbeeld

Wanneer u door rugletsel uw werk in de productie niet meer hele dagen kunt volhouden, en u de andere werkzaamheden die uw werkgever voorstelt niet wilt of kunt accepteren, kan uw werkgever uw uren willen verminderen. Hier wordt dan een gedeeltelijk ontslag toegepast, omdat u minder wilt werken na een lange ziekte.

2. Gedeeltelijk ontslag om bedrijfseconomische redenen

Een andere mogelijke reden voor het verminderen van uren is de bedrijfseconomische toestand van uw werkgever. Wanneer er in uw bedrijf sprake is van een verliesgevende situatie en er niet genoeg werkzaamheden meer zijn om uw baan in stand te houden, kan een werkgever een urenvermindering voorstellen. Dit wordt door werkgevers vaak gebracht als enige mogelijkheid om het bedrijf te laten voortbestaan.

Ontslagvergunning bij het UWV

Een werkgever moet dan een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Het UWV keurt deeltijdontslagen echter niet vaak goed: enkel wanneer het duidelijk nodig is om (meerdere) deeltijdontslagen door te voeren in plaats van een volledig ontslag kan er goedkeuring ontstaan.

Deeltijdontslag om bedrijfseconomische redenen: een voorbeeld

Wanneer een eigenaar van een kozijnenhandel in economisch zwaar weer zit, heeft hij nog maar weinig werk voor zijn enige twee glaszetters. Beiden hebben een fulltime dienstverband van 40 uur. De werkgever wil beide glaszetters een deeltijdontslag van 15 uur geven en een nieuw contract van 25 uur aanbieden.

De glaszetters kunnen hun werk niet alleen verrichten en hebben elkaar nodig bij het plaatsen van de grote, zware materialen. Dit is de reden dat het UWV zijn goedkeuring geeft aan dit deeltijdontslag: er is een bijzondere reden die het gedeeltelijk ontslag rechtvaardigt. Zonder die bijzondere reden ziet het UWV vaak geen voordeel in deeltijdontslag. Een werkgever kan ook proberen uw arbeidsuren te verkorten zonder vergunning.

Deeltijdontslag zonder vergunning

Wanneer een werkgever zonder ontslagvergunning zijn werknemers verzoekt een urenvermindering te accepteren, hoeft u hier niet mee akkoord te gaan.

Wanneer u een vaststellingsovereenkomst van uw werkgever krijgt waarin de urenvermindering wordt omschreven, en u gaat hiermee akkoord, heeft u wettelijk gezien zelf gekozen voor een urenvermindering. U heeft dan geen rechten op compensatie voor de missende uren.

Neem, ook bij een gedeeltelijk ontslag, altijd contact op met een specialist. Joosten Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht en helpt u graag. Wij zijn bekend met alle verschillende opties in het aanvechten van ontslag.

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Wanneer een werkgever deeltijdontslag toepast, kunt u hem verplichten een ontslagvergoeding, de transitievergoeding, uit te keren voor de uren die geminderd zijn.

Omdat het gedeeltelijk ontslag in de wet eigenlijk niet bestaat, is er geen regelgeving die het uitkeren van een gedeeltelijke transitievergoeding ondersteunt. Eerder zijn door werknemers rechtszaken gevoerd waarbij een volledige transitievergoeding geclaimd werd, gezien er een volledige ontbinding van het vorige contract heeft plaatsgevonden.

Deze eisen zijn uiteindelijk door de hoge raad niet ingewilligd: ook al is er op papier sprake van een volledig ontslag, in de praktijk behoudt u een deel van uw werk en inkomen. Wel zijn er toen gedeeltelijke transitievergoedingen uitbetaald. Op grond van de rechtspraak kunt u dus wel aanspraak maken op een gedeeltelijke transitievergoeding.

Berekenen gedeeltelijke transitievergoeding

De gedeeltelijke transitievergoeding, zoals toegepast in uitspraken van de Hoge Raad, wordt berekend in evenredigheid van de vermindering in arbeidstijd. Wanneer er een arbeidstijdvermindering van 40% wordt toegepast, dient er over 40% van de eerder gewerkte arbeidsuren een transitievergoeding uitbetaald te worden.

Een transitievergoeding is niet in alle gevallen van deeltijdontslag van toepassing. Uiteraard gelden de voorwaarden voor transitievergoeding zoals ze ook voor volledig ontslag gelden. Ook is het belangrijk dat het om een gedwongen ontslag gaat, waarbij de werkgever de urenvermindering oplegt.

Let erop dat een werkgever niet verplicht is tot het uitkeren van een transitievergoeding wanneer er een vaststellingsovereenkomst is afgesloten.

Gedeeltelijk ontslag aanvechten?

De voorwaarden en resultaten van een deeltijdontslag verschillen per geval. Er zijn veel uitzonderingssituaties en werkgevers kunnen (in bedrijfseconomisch slechte tijden) hun werknemers onder druk akkoord laten gaan met een urenvermindering.

Zorg dat u niet zomaar een contract ondertekent, maar advies inwint van een advocaat in het arbeidsrecht. Dit is ook nog mogelijk na het zetten van uw handtekening.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Heeft uw werkgever u urenvermindering aangeboden en heeft u advies nodig? Lees dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht voor waardevolle inzichten. Voor vergelijkbare informatie over arbeidsrecht in Amsterdam, raden we u aan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam te lezen.

Ook op andere vragen over uw mogelijkheden bij ontslag kunnen wij u helder en concreet advies geven. Bel, mail of gebruik ons contactformulier.