Ontslag aanvechten? Dit zijn de mogelijkheden

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Ontslagen worden is voor veel werknemers een heftige gebeurtenis. Het ontslag kan een groot gevoel van onrecht teweegbrengen, vooral na een lang dienstverband. Een ontslag kan bovendien grote gevolgen hebben voor de toekomst. Vandaar dat het regelmatig voorkomt dat een werknemer het niet eens is met deze beslissing en het ontslag wil aanvechten.

Hoe gaat een ontslag aanvechten in zijn werk? En is dit wel altijd een optie?

Ontslag is niet altijd toegestaan

Ontslag is niet altijd zomaar mogelijk. Een werkgever dient zich namelijk te houden aan bepaalde regels omtrent het ontslaan van zijn personeel. Hij dient zich bijvoorbeeld te houden aan een opzegtermijn en eventueel een ontslagverbod in bepaalde situaties. Zo mag een werkgever bijvoorbeeld geen zwangere werknemer ontslaan of iemand ontslaan op grond van huidskleur, geaardheid, godsdienst etc. (verbod op discriminatie). 

Hoe bent u ontslagen?

Er zijn verschillende manieren waarop iemand wel ontslagen kan worden. Namelijk door:  

  • Ontslag met wederzijds goedvinden of ontslag met instemming van de werknemer
  • Ontslag via het UWV
  • Ontslag via kantonrechter
  • Ontslag op staande voet
  • Het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract
  • Ontslag tijdens proeftijd

Of het aanvechten van een ontslag zinvol is, hangt met name af van de manier waarop het arbeidscontract is beëindigd.

Ontslagen met wederzijds goedvinden of instemming

Bij ontslag met wederzijds goedvinden of opzegging door instemming, gaat de werknemer akkoord met het beëindigen van het arbeidscontract. In het eerste geval worden er gezamenlijke afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de ontslagvergoeding in een vaststellingsovereenkomst. In het tweede geval dient de werkgever de wettelijke transitievergoeding te betalen.

De werknemer heeft verder na ondertekening nog 2 weken bedenktijd om terug te komen op zijn of haar beslissing om hiermee akkoord te gaan. Dit dient opgenomen te zijn in de overeenkomst (staat dit er niet in, dan is de bedenktijd 3 weken). In principe heeft een werknemer dus 2 of 3 weken de tijd om dit type ontslag terug te draaien.

Is de bedenktijd verlopen en krijgt de werknemer achteraf nog spijt, dan zijn er soms ook nog mogelijkheden tot het aanvechten van het ontslag. Het is dan wel verstandig om een arbeidsrechtadvocaat in te schakelen. 

Ontslagen via het UWV

Indien een werknemer niet akkoord gaat met een ontslag, kan een werkgever een procedure opstarten om toestemming te krijgen via het UWV. Het UWV dient een ontslagvergunning af te geven om een werknemer te kunnen ontslaan.

Een vergunning wordt enkel afgegeven in bepaalde situaties. Namelijk indien er sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen en bij ontslag om langdurige arbeidsongeschiktheid. Bij beide gevallen dient de werkgever de aanvraag goed te kunnen onderbouwen. De werknemer kan verweer voeren tegen de ontslagaanvraag. Dit gebeurt bijvoorbeeld omdat de werknemer het bij een reorganisatie niet eens is dat juist zijn of haar arbeidsplaats is komen te vervallen. Het is verstandig om dan de hulp in te roepen van een arbeidsrechtspecialist.

Ontslagen via kantonrechter

Indien er sprake is van een andere reden tot ontslag dan langdurige arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische redenen, dient de werkgever naar de kantonrechter te stappen. Veel voorkomende redenen zijn een verstoorde arbeidsrelatie of het slecht functioneren van een werknemer.

De werknemer kan zich verweren tegen een dergelijke ontslagaanvraag. De werknemer zal dan moeten bewijzen dat de reden voor de ontslagaanvraag ongegrond is. Een goed onderbouwd verweer heeft de meeste kans van slagen. Een arbeidsrechtadvocaat kan hiermee helpen.

Ontslagen op staande voet

Bij een ontslag op staande voet heeft de werkgever geen toestemming nodig van de kantonrechter of het UWV. Een ontslag op staande voet kan dan ook enkel onder strenge voorwaarden worden gegeven. Er moet sprake zijn van een zeer dringende reden, zoals diefstal of fraude.

Een werknemer die het niet eens is met de beslissing, dient een ontslag op staande voet zo snel mogelijk aan te vechten. De gevolgen van een dergelijk ontslag zijn namelijk erg groot. De werknemer verliest direct zijn of haar inkomen en heeft geen recht op een ww-uitkering. Er dient daarom zo snel mogelijk een arbeidsrechtadvocaat te worden ingeschakeld. Hoe langer er gewacht wordt, hoe moeilijker het verweer tegen het ontslag wordt.

Tijdelijk arbeidscontract niet verlengd

Het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract is eigenlijk geen ontslag. De werkgever hoeft een tijdelijk contract namelijk niet verplicht te verlengen.

Wel geldt er een aantal regels waaraan de werkgever zich dient te houden. Zo dient de werkgever de werknemer minimaal 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten weten of de overeenkomst verlengd wordt of niet. Doet hij dat niet, dan dient de werkgever een vergoeding te betalen. Bij contracten korter dan 6 maanden wordt het contract stilzwijgend verlengd. Verder mag een werkgever een werknemer maximaal drie contracten voor bepaalde tijd (elk maximaal 2 jaar) geven.

Het aanvechten van het niet verlengen van een tijdelijk arbeidscontract heeft niet zoveel zin. Wel kan de werknemer een vergoeding of verlenging proberen te behalen indien de werkgever zich niet aan de regels houdt. Als er het vermoeden is dat het contract niet is verlengd door bijvoorbeeld zwangerschap of een andere discriminerende reden, dan kan het verstandig zijn juridische hulp in te schakelen.

Ontslagen tijdens proeftijd

De proeftijd van een arbeidsovereenkomst is bedoeld om te testen of een samenwerking tussen werkgever en werknemer bevalt. Met een rechtsgeldige proeftijd is het vrij gemakkelijk voor een werkgever om een werknemer te ontslaan. Dit mag zonder reden. De reden moet wel worden gegeven indien de werknemer hierom vraagt. Verder moet de reden wel aan het zogenaamde ‘goed werkgeverschap’ voldoen.

Als er een rechtsgeldige proeftijd is en er is aan het goed werkgeverschap voldaan, dan heeft het aanvechten van een ontslag tijdens proeftijd weinig zin. Bij twijfel kan een werknemer er natuurlijk wel altijd voor kiezen om de situatie te laten beoordelen door een arbeidsrechtadvocaat.

Arbeidsrechtadvocaat Utrecht en Amsterdam

Bent u ontslagen of dreigt er een ontslag? Dan kunt u ervoor kiezen om dit ontslag aan te vechten. Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Een arbeidsrechtadvocaat van Joosten Advocaten staat u graag bij gedurende de gehele procedure. Wij gaan voor maximaal resultaat in de onderhandelingen. Neem contact op voor meer informatie of om uw situatie te bespreken.