Gediscrimineerd door zwangerschap? Dit kunt u doen

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Zwangerschapsdiscriminatie komt nog steeds geregeld voor. Veel zwangere vrouwen hebben moeite met het vinden van een baan of hun arbeidscontract voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. Uit onderzoek van het College van de Rechten van de mens blijkt dat ruim 40% van de zwangere vrouwen te maken krijgt met zwangerschapsdiscriminatie.

In artikel 1 van de Grondwet staat dat discriminatie, op welke grond dan ook, verboden is.

Wat kunt u doen als u toch gediscrimineerd wordt op de werkvloer, bijvoorbeeld vanwege uw zwangerschap?

Wanneer is er sprake van zwangerschapsdiscriminatie?

Er is sprake van zwangerschapsdiscriminatie als u vanaf het moment dat u zwanger bent tot aan het zwangerschapsverlof benadeeld wordt op de werkvloer. U kunt hierbij denken aan ontslag of het niet verlengen van een contract.

Er is geen sprake van zwangerschapsdiscriminatie als er sprake is van een gegronde reden tot ontslag, bijvoorbeeld disfunctioneren. Hiervoor moet een werkgever dan wel bewijsmateriaal aanleveren, zoals een personeelsdossier waaruit blijkt dat er sprake is van disfunctioneren en dat de werkneemster ondanks waarschuwingen en beoordelingsgesprekken haar houding niet heeft veranderd.

Wat kunt u doen bij zwangerschapsdiscriminatie?

Als u het vermoeden heeft dat u gediscrimineerd wordt vanwege uw zwangerschap, bijvoorbeeld omdat uw contract niet verlengd wordt, dan kunt als eerste een klacht indienen bij een vertrouwenspersoon, personeelszaken of de vakbond. Het is belangrijk dat u eerst melding doet van de discriminatie binnen de organisatie. Mogelijk kunt u samen met uw werkgever tot een redelijke oplossing komen.  

Heeft u het gevoel dat er niks met uw klacht gedaan wordt? Dan kunt u melding doen bij het College Rechten van de Mens.

Als het College u in uw gelijk stelt, kunt u verdere stappen ondernemen door een procedure op te starten bij de kantonrechter. U kunt ook direct naar de kantonrechter, maar het oordeel van het College geef een goede aanwijzing over uw kansen in een procedure bij de rechter. Een arbeidsrechtadvocaat kan u hierbij juridisch ondersteunen.

Rechten en plichten tijdens zwangerschap

Als u ontdekt dat u zwanger bent, krijgt u te maken met een meldingsplicht. U moet uw werkgever vertellen dat u zwanger bent. Wettelijk gezien kunt u hiermee wachten tot maximaal 3 weken voordat u zwangerschapsverlof opneemt. Wel is het beter om het eerder te melden, omdat u ook te maken krijgt met aanvullende rechten.

Zo krijgt u tijdens uw zwangerschap te maken met een opzegverbod. Dit betekent dat de werkgever u in hoofdregel niet mag ontslaan.

Lees meer in onze blog: Ik ben zwanger, wat zijn mijn rechten en plichten als werknemer?

Vergoeding door zwangerschapsdiscriminatie

Zwangerschapsdiscriminatie kan een werkgever duur te komen staan. Als de rechter bepaalt dat er sprake is van discriminatie, heeft u vaak recht op een schadevergoeding.

Zo kreeg vorig jaar een vrouw een schadevergoeding van maar liefst 37.000 euro, omdat ze geen dienstverband aangeboden kreeg nadat ze had medegedeeld dat ze zwanger was aan het einde van de sollicitatieprocedure.

Een rechtelijke uitspraak kan leiden tot een schadevergoeding, maar daarnaast kan een ontslag ook nietig worden verklaard als zwangerschap de reden was van het ontslag.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Wilt u direct en vrijblijvend contact met een arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat? Joosten Advocaten helpt u graag verder. Vul het contactformulier in of bel gratis 020 – 330 79 50.