Kan mijn werkgever mij ontslaan vanwege de coronacrisis?

Pierre van Geffen Advocaat arbeidsrecht

Tijdens de coronacrisis is er in veel branches een afname in werkgelegenheid. Heeft een werkgever het recht om mij hierom te ontslaan?

Ja, de werkgever heeft soms toch het recht om medewerkers te ontslaan. Dit heet ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. Ontslag met deze reden kan niet zomaar: er is een ontslagvergunning nodig.

De werkgever moet aan verschillende voorwaarden voldoen om ontslag op economische reden toe te passen. Alleen dan kan hij de benodigde ontslagvergunning krijgen van het UWV. Om deze vergunning te krijgen moet de werkgever onderbouwen dat er sprake is van werkvermindering zonder uitzicht op herstel binnen een periode van een half jaar (26 weken).

Wordt u ontslagen vanwege bedrijfseconomische redenen? In de onderstaande video legt gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat Pierre van Geffen uit waar u rekening mee moet houden.

Ontslag voorkomen met NOW

Om deze ontslagaanvragen te voorkomen en het bedrijfsleven door de crisis te helpen, heeft de overheid een noodmaatregel ontworpen. De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vergoedt uw loonkosten voor een groot deel aan uw werkgever. Zo behoudt u uw volledige inkomen en heeft uw werkgever geen hoge loonkosten bij een lage omzet. Deze maatregel is gebaseerd op omzetverlies voor de ondernemer. Het kan dus zijn dat u wel gevraagd wordt uw contracturen te komen werken, maar de ondernemer uw loonkosten gedeeltelijk vergoed krijgt om het omzetverlies te compenseren.

Om deze vergoeding te gebruiken, dient de werkgever een aanvraag in bij het UWV. Belangrijk voor u: als deze maatregel wordt toegepast heeft de werkgever geen recht op het aanvragen van ontslag met economische reden. De maatregel geldt voor 3 maanden en kan dan nogmaals 3 maanden verlengd worden. Toepassen van de NOW heeft voor u als werknemer geen directe financiële gevolgen.

Mijn werkgever wil mij ontslaan wegens de coronacrisis

Als een werkgever besluit dat er niet voldoende werk voor u beschikbaar is, bestaat er dus de kans dat er een ontslagprocedure wordt gestart. Er kan sprake zijn van verschillende situaties.

U heeft een urencontract

Het kan zijn dat uw werkgever, ondanks de geboden NOW, toch een ontslagprocedure wil starten. Voordat een werkgever bij het UWV een vergunning aanvraagt, zal hij in veel gevallen proberen zelf met u een schikking te treffen. Heeft uw werkgever u een voorstel gedaan of gaan zij u een voorstel doen om uw contract te ontbinden wegens de crisis? Zorg dat u niet direct akkoord gaat en advies inwint van een arbeidsrechtenadvocaat.

U heeft een contract zonder vast uren

Voor werknemers met een oproep- of 0-urencontract is het makkelijker om hun baan te verliezen. Ook voor u kan de werkgever de NOW inzetten. Het is op dit moment nog niet duidelijk welk bedrag u of uw werkgever dan terug kan krijgen. U kunt uw werkgever vragen dit te onderzoeken.

Arbeidsrechtadvocaat in Utrecht en Amsterdam

Wilt u meer weten over de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Utrecht? Bekijk dan onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Utrecht om te begrijpen hoe wij u kunnen helpen. Als u ook geïnteresseerd bent in de rol van een arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam, kunt u onze pagina over arbeidsrechtadvocaat in Amsterdam raadplegen.

Neem vrijblijvend contact op met een arbeidsrecht advocaat van Joosten Advocaten. We geven helder en concreet advies.

Dit artikel is onderdeel van een serie artikelen over de coronacrisis en het arbeidsrecht. Bekijk de pagina Coronadossier voor meer artikelen.